Plecs de contractació

Electricitat

Encàrrec de gestió a TERSA pel subministrament elèctric (2023)

Servei de suport en la gestió de l'Oficina de Troballes (2021): PCAP

Subministrament d'energia elèctria i gas natural Mercabarna (2019): PCAP i PPT

Subministrament d'energia elèctrica per a l'Ajuntament de Barcelona (2017): PCAP i PPT

Elements de comunicació

Producció i subministrament de material d'impremta per a les diferents activitats de Parcs i Jardins (2022): PCAP i PPT

Producció i subministrament dels diferents elements de comunicació i publicitat de la campanya de comunicació de les Festes de La Mercè (2021): PCAP i PPT

Producció dels elements comunicatius de la Capital Mundial d'Alimentació Sostenible (2021): PPT

Producció gràfica, el manipulat, l'embalatge, el transport i el lliurament dels productes de difusió per a les diferents campanyes i accions de comunicació (2020): PCAP i PPT

Acord Marc per a la contractació dels serveis per a la prestació de serveis d’impressió massiva de documents (2019): PCAP i PPT

Serveis de producció i distribució de la difusió de les activitats i serveis de Biblioteques de Barcelona (2019): PCAP i PPT

Producció dels diferents elements de comunicació i publicitat del GREC Festival de Barcelona (2019): PCAP i PPT

Producció, instal·lació, control de seguiments i retirada d'elements publicitaris i d'altres elements de comunicació (2018): PCAP i PPT

Equips informàtics

Subministrament d'estacions de treball d'ordinadors portàtils amb equipament complet de perifèrics per l'Ajuntament de Barcelona (2022): PCAP i PPT

Subministrament d'ordinadors portàtils per a la Gerència de Seguretat i Prevenció (2021): PCAP i PPT

Adquisició d'impressores làser per a les escoles bressol municipals (2021): PCAP i PPT

Subministrament d'equips multifuncionals i impressores per a l'Institut Municipal de Parcs i Jardins (2020): PCAP i PPT

Subministrament d'equipament informàtic per al Pla de Desplegament 2019-2020 de l'Ajuntament de Barcelona (2019): PCAP i PPT

Servei de la impressió, escaneig i còpia de documents als centres i edificis de l'àmbit de gestió de la Gerència de Recursos de l'Ajuntament de Barcelona (2017): PCAP i PPT

Esdeveniments

Direcció executiva del Triatló de Barcelona corresponent a les edicions 2022 i 2023 (2022): PCAP i PPT

Secretaria tècnica, promoció i comercialització per a l'edició 2021 de la Cursa dels Nassos (2021): PCAP i PPT

Serveis de disseny, producció i suport per dur a terme diversos esdeveniments esportius i actes de promoció esportiva (2020-2022) (2020): PCAP i PPT

Direcció executiva de la Marató i la Mitja Marató de Barcelona (2021-2023) (2020): PCAP i PPT

Contracte d'explotació dels gots reutilitzables per a diferents dependències de BSM i PATSA (2019): PCAP i PPT

Contracte de serveis de la secretaria tècnica esportiva per a les edicions 2018-2020 de la Cursa de la Mercè (2018): PCAP i PPT

Contracte de serveis per a l'organització i assistència tècnica de la I Fira de Contractació Pública Municipal de l'Ajuntament de Barcelona (2018): PPT

Producció dels diferents elements de comunicació i publicitat Festival GREC (2018): PPT

Exposicions

Producció dels elements físics i instal·lacions, muntatge, manteniment i desmuntatge de l'exposició temporal "Toquem fusta! Disseny, fusta i sostenibilitat" (2022): PCAP i PPT

Servei de producció de l'exposició temporal "Pintura aborigen australiana" de l'ICUB (2021): PPT

Gestió de l'equipament d'educació ambiental La Fàbrica del Sol - Ciutadania més Sostenible (2018): PPT

Producció dels elements físics i insatl·lacions, muntatge, desmuntatge i manteniment de l'exposició temporal "Renau, artista polièdric" d'El Born Centre de Cultura i Memòria (2018): PPT

Gestió d'equipaments

Gestió, dinamització i coordinació de l'espai familiar El Petit Drac del districte de Sarrià - Sant Gervasi (2022): PCAP i PPT

Servei d’informació, programació i realització de les activitats i serveis i el treball en xarxa de l’equipament d’educació ambiental i per a la sostenibilitat del Centre de la Platja (2021): PPT i PCAP

Gestió i explotació del Centre Cívic Can Deu (2021): PPT i PCAP

Fusta

Plec de prescripcions tècniques de BIMSA per a la redacció de projectes d'edificació i d'infraestructures (2021)

Servei de manteniment integral de les infraestructures dels horts urbans i dels parcs i jardins (2021): PPT i PCAP

Servei de manteniment integral de les infraestructures de Parcs i Jardins (2017): PPT

Mobiliari

Subministrament, muntatge i instal·lació de mobiliari addicional d'oficina de l'Institut Municipal d'Urbanisme (2022): PCAP i PPT

Subministrament de mobiliari pel Servei d'Intervenció Comunitària de Ciutat Vella (2021): PPT

Subministrament de mobiliari per a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà Districte de Sant Martí (2019): PCAP i PPT

Acord Marc de mobiliari d'oficina, Generalitat de Catalunya (2014)

Paper

Acompanyament participatiu i pedagògic de les escoles refugi canvi climàtic (2020): PCAP i PPT

Serveis d'impressió i encaix de les paperetes de votació per les eleccions locals a l'Ajuntament de Barcelona (2019): PCAP i PPT

Acord Marc per al subministrament de paper per a impressió i escritura (2017)

Productes tèxtils

Subministrament de vestuari laboral destinat al personal adscrit al servei de correu, consergeria, parc mòbil i atenció interna de la Gerència de Recursos (2022): PCAP i PPT

Subministrament de kits per a les víctimes de robatoris per al Grup de Platges de la Guàrdia Urbana de Barcelona (2022): PPT

Subministrament de vestuari laboral, EPIs i altres elements complementaris per als participants en programes de plans d'ocupació del districte de Ciutat Vella (2021): PCAP i PPT

Acomodació, atenció al públic i suport de sala per a espectacles del Grec Festival de Barcelona (2020): PCAP i PPT

Direcció executiva de la Marató i la Mitja Marató de Barcelona corresponent a les edicions 2021, 2022 i 2023 (2020): PCAP i PPT

Adquisició de vestuari laboral del personal conductor i subaltern adscrit al Servei de Correus, Consergeria i Marc Mòbil de l'Ajuntament de Barcelona (2019): PCAP i PPT

Subministrament de vestuari, equips de protecció individual (EPI), tèxtil de parc i accessoris per al Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (2019): PCAP i PPT

Contracte de subministrament de samarretes per a la Cursa de la Mercè de les edicions corresponents als anys 2019, 2020 i 2021 (2018): PCAP i PPT

Subministrament de vestuari d'hivern per a l'exercici 2014 i 2015 i d'estiu per a l'exercici 2015 i 2016 per a Parcs i Jardins (2014): PCAP i PPT

Projectes d'obres

Contracte d'obra civil de millora per actuacions de mobilitat a Barcelona (2021): PCAP i PPT

Plec de prescripcions tècniques de BIMSA per a la redacció de projectes d'edificació i d'infraestructures (2021)

Contracte mixt de serveis i obres de conservació, manteniment i reparació dels edificis adscrits als Districtes i Gerències de l'Ajuntament de Barcelona pels anys 2019-2021 (2018): PCAP i PPT

Serveis d'alimentació

Serveis de càtering per a actes institucionals i protocol (2022): PCAP i PPT

Contracte de serveis per a la gestió de 240 places/dia de promig de menjador diürn, adreçat a persones que es troben en situació d'exclusió social a la ciutat de Barcelona (2020): PCAP i PPT

Contracte del servei global d'alimentació a 68 escoles bressol municipals durant els cursos escolars 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022 (2019): PCAP i PPT

Serveis de càtering, a incloure en la realització d'actes institucionals que es vol oferir els dies 20, 21, 22 i 24 de setembre a l'Edifici Palau de l'Ajuntament i al Palauet Albèniz amb motiu de les festes de la Mercè (2019): PCAP i PPT

Plec de clàusules jurídiques i econòmiques del contracte de lloguer de 5 parades del mercat majorista de producte ecològic de Mercabarna "Biomarket" (2019)

Instal·lació i explotació de màquines de venda automàtica de begudes fredes, calentes i productes sòlids d'alimentació, tipus snacks, en les diferents dependències del Museu de les Ciències Naturals de Barcelona (2018): PCAP i PPT

Neteja i recollida selectiva de residus d'edificis

Serveis de neteja i recollida selectiva de residus de les oficines de BCASA (2022): PCAP i PPT

Serveis de neteja i recollida selectiva a les instal·lacions de l'Institut Municipal d'Informàtica (2021): PCAP i PPT

Serveis de neteja ordinària d'equipaments adscrits a l'Institut de Cultura de Barcelona (2020): PCAP i PPT

Plec de clàusules administratives particulars del contracte de serveis de neteja i recollida selectiva de residus dels edificis i locals municipals (2019): PCAP i PPT

Contracte de servei de recollida selectiva de residus especials als locals adscrits als Districtes i Gerències de l'Ajuntament i altres centres públics a la ciutat de Barcelona (2019): PCAP i PPT

Vehicles

Arrendament en modalitat de renting d'una furgoneta pel Centre d'Acolliment d'Animals de Companyia (2022): PPT

Contractació del subministrament de dos turismes per Parcs i Jardins (2021): PCAP i PPT

Serveis de transport de documentació i/o paqueteria de l'Institut Municipal de Serveis Socials (2021): PCAP

Serveis de manteniment i reparació de les instal·lacions i els sistemes de regulació del trànsit a la ciutat de Barcelona 2021 - 2023 (2020): PCAP i PPT

Serveis de recollida de residus municipals i neteja de l'espai públic a la ciutat de Barcelona 2019 -2027 (2019): PCAP i PPT

Serveis de fabricació, col·locació i posterior retirada de la senyalització excepcional per a esdeveniments organitzats a la ciutat de Barcelona 2020-2021 (2019): PCAP i PPT

Serveis de recollida i destrucció confidencial de residus a BIMSA (2019): PCAP

Manteniment d'àrees de joc infantil, espais lúdics, àrees per a gent gran, circuits de salut, tanques i elements de joc de les àrees d'esbarjo de gosso, bancs, papereres, taules de picnic, taules de ping-pong, cistelles de bàsquet, i senyalització ubicats als parcs i jardins i altres espais dels Districtes (2019): PCAP

Serveis de missatgeria centralitzada de l'Ajuntament de Barcelona (2018): PCAP i PPT

Acord Marc per a la contractació del servei de taxi pel trasllat de personal municipal en funcions de representació de l'Ajuntament de Barcelona i de la resta d'organismes adherits (2017): PCAP i PPT

Adquisició, en la modalitat d'arrendament, de 145 vehicles turisme híbrids per a la Guàrdia Urbana de Barcelona, durant 60 mesos (2017): PCAP i PPT

Altres

Servei de manteniment dels paviments de la ciutat de Barcelona 2021-2024 (2020): PCAP i PPT

Serveis de conservació del enllumenat públic 2022-2024 (2020): PCAP i PPT

Servei de logística integral de magatzem, mudances tècniques i muntatge d'actes de l'Ajuntament de Barcelona 2021-2023 (2020): PCAP i PPT

Serveis de recollida de residus municipals i neteja de l'espai públic a la ciutat de Barcelona 2019 -2027 (2019): PCAP i PPT

Serveis de manteniment dels paviments de les calçades de la ciutat de Barcelona (2016): PCAP i PPT

Conservació de les instal·lacions d'enllumenat públic a Barcelona 2016-2019 (2016): PCAP i PPT

Servei de manteniment de les fonts de Barcelona 2016-2020 (2015): PCAP i PPT

Manteniment del clavegueram de Barcelona 2015-2022 (2014): PCAP i PPT

Manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions de la xarxa semafòrica per la regulació del trànsit a la ciutat de Barcelona (2013): PCAP i PPT

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible