Plans Estratègics

L'Ajuntament de Barcelona és una organització compartimentada i descentralitzada, amb aproximadament 12.000 treballadors/es, un gran nombre de departaments i divisions i més d'un miler d'edificis. Per aquest motiu, per assolir amb èxit els reptes del Programa Ajuntament + Sostenible és fonamental compartir els objectius i les responsabilitats envers la sostenibilitat interna amb totes i cadascuna de les gerències, districtes i organismes municipals.

En aquesta línia, el Programa A+S fomenta i dóna suport a totes aquelles iniciatives concretes que demostren aquest compromís amb la sostenibilitat:

Gerències i districtes

Ens dependents

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible