Textils1

Productes tèxtils

Les empreses proveïdores han de presentar un certificat de compromís ètic i el vestuari adquirit ha de tenir limitada la presència de substàncies químiques.

L'Ajuntament de Barcelona treballa per millorar la informació sobre els aspectes ètics i les característiques ambientals dels productes i productors, i per generar demanda de productes i serveis més ecològics. Parcs i Jardins va ser la primera empresa pública espanyola que, l'any 2006, va introduir clàusules de responsabilitat social corporativa i criteris ètics en els concursos que convoca anualment per al subministrament de roba de treball.

La Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els productes tèxtils (2015) obliga a adquirir tèxtils procedents d’un procés de producció que respecti les convencions bàsiques de l’Organització Internacional del Treball (OIT), a complir amb els requisits de limitació de presència de substàncies químiques, promou les fibres reciclades, d'agricultura ecològica i del comerç just i garanteix una bona gestió ambiental de les peces de roba en desús i la reducció d'embalatges en la cadena de distribució.

INDICADORS DE SEGUIMENT

El vestuari de més de 5.500 treballadors i treballadores de diferents organismes municipals (BSM, Parcs i Jardins, Guàrdia Urbana i SPCPEIS) ofereix garanties de limitació de substàncies químiques. A més els polos i samarretes dels uniformes del SPCPEIS són de cotó orgànic i compten amb la certificació GOTS, i el vestuari de Parcs i Jardins compta amb la certificació Oeko-Tex 100.

INSTRUCCIÓ AL SERVEI

PLECS DE CONTRACTACIÓ REFERENTS

ENLLAÇOS

BONES PRÀCTIQUES

  • Samarretes i polos de cotó orgànic i altres mesures de sostenibilitat - Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS)
  • Tèxtils de cotó orgànic del SPEIS
   Play icon
   Tèxtils de cotó orgànic del SPEIS

  Subscriu-te al bulletí!

  Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible