Programa Ajuntament + Sostenible

El Programa Ajuntament + Sostenible (Programa A+S) neix amb la finalitat d'estendre la cultura de la sostenibilitat entre tots els treballadors i treballadores municipals i persegueix els següents objectius:

El catàleg del Programa A+S descriu els serveis que ofereix perquè tots els treballadors i treballadores de l'Ajuntament puguin aplicar la sostenibilitat en el dia a dia a la feina.

El Programa A+S és una expressió més del compromís municipal amb la sostenibilitat local i global i s'emmarca en el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022, un projecte compartit i un marc de referència per a totes les organitzacions ciutadanes que volen contribuir a la millora de la sostenibilitat.

Aquest compromís es vertebra a partir de l'assistència tècnica, la comunicació i la formació del personal municipal.

Des del Programa A+S també es defineix el marc normatiu intern en matèria d'ambientalització, es fa un seguiment de les accions implantades i els resultats assolits i s'introdueixen millores.

Per donar visibilitat als esforços realitzats es porten a terme accions comunicatives, es difonen bones pràctiques i es participa en projectes i xarxes regionals i internacionals.

Les línies d'actuació inclouen des de la compra i la contractació de productes i serveis fins a les obres d'urbanització, construcció o rehabilitació d'edificis i l'ambientalització d'esdeveniments. 

En reconeixement del seu paper com a organització pionera, l'Ajuntament de Barcelona va obtenir l'any 2006 el premi al millor exemple de bones pràctiques en compra pública verda al Seminari de Compra Pública Verda d'Avilés; va ser un dels casos escollits com a bones pràctiques pels Premis Europeus del Sector Públic (EPSA Awards 2011); i va rebre el Premio Diamante de la Compra concedit per AERCE (Asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación y Aprovisionamientos) l'any 2012 en la categoria de Sostenibilitat i un accèssit en la categoria de Sector Públic.

L’any 2018 va ser premiat a l’EcoProcura com a iniciativa estratègica de l’any per implementar una estratègia de contractació sostenible mitjançant el desplegament del Pla de Contractació Pública Sostenible 2018.

Documents relacionats

Normativa

Ajuntament + Sostenible, millora de la sostenibilitat municipal
Play icon
Ajuntament + Sostenible, millora de la sostenibilitat municipal

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible