Antecedents

L’any 2001 es va aprovar la “Mesura de Govern sobre l’ambientalització dels serveis municipals” per tal de promoure la introducció de paràmetres ambientals en el conjunt de l’acció municipal.

Posteriorment, al 2006, es va aprovar la “Mesura de Govern sobre l’ambientalització dels contractes municipals”. La introducció de criteris ambientals en la contractació pública municipal ja estava inclosa en la Mesura de Govern anterior, no obstant, per tal d’avançar més decididament en aquesta direcció, es va optar per a aprovar una mesura de govern específica per aquesta línia d’acció. Concretament, cal destacar que la mesura es va acompanyar de la modificació dels Plecs Tipus. La nova mesura també preveia la realització d’un informe per avaluar l’activitat realitzada en aquest sentit.

De forma paral·lela a l’aprovació d’aquestes mesures, el Programa Oficina Verda, previst com a eina fonamental per l’acompliment de la “Mesura de Govern sobre l’ambientalització dels serveis municipals”, es va anar ampliant fins a donar lloc al Programa Ajuntament + Sostenible, amb la voluntat d’estendre la incorporació de les bones pràctiques ambientals i socials a tota l’acció municipal.

Així doncs, al 2009 s’inicia un procés participatiu intern per definir els objectius estratègic i les línies d’actuació del Programa A+S que conclou amb la realització de la Convenció A+S el 18 de març del 2010.

La Convenció va ser en sí mateixa un exemple d'ambientalització i durant l'acte també es van premiar les iniciatives i les trajectòries internes més destacables en la incorporació de criteris de sostenibilitat.

CONVENCIÓ A+S

Normativa

Signatura Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-22
Play icon
Signatura Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-22
Convenció Ajuntament+Sostenible. Grups de Treball
Play icon
Convenció Ajuntament+Sostenible. Grups de Treball

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible