Alimentacio1

Serveis d'alimentació

Prioritzar una alimentació saludable, amb més proteïna vegetal, aliments ecològics i de comerç just, bones pràctiques de prevenció i gestió de residus per reduir l'impacte del transport i mesures per millorar l'eficiència energètica de la maquinària.

L'Ajuntament de Barcelona treballa per minimitzar els impactes ambientals de la compra i contractació de serveis com l'alimentació. L'Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB), des de l'any 2008, introdueix al servei de menjador del 100% de les escoles bressol municipals aliments frescos, de temporada i procedents de l'agricultura ecològica. Actualment el plec incorpora també l'estacionalitat dels productes, el parament de taula de múltiples usos i el servei de cuina in situ, fet que permet preparar el menjar que es necessita i evitar el malbaratament, i fa un seguiment estricte mensualment del compliment del mateix per part dels direccions dels centres.

La Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els serveis d'alimentació (2022) estableix les prioritats d'adquirir aliments ecològics, de comerç just i de circuit curt i promoure una alimentació saludable amb fruita i verdura fresca i de temporada i més proteïna vegetal; així com l’ús d’articles, materials i productes ecològics en les activitats associades al servei, millorar progressivament l’eficiència energètica de la maquinària utilitzada, reduir l’impacte del transport i la distribució, consolidar pràctiques de prevenció del malbaratament alimentari i bona gestió de residus, i garantir la formació ambiental del personal d’aquest tipus de serveis.

La instrucció aplica a tots els contractes de serveis de menjador (catering permanent), serveis d’àpats puntuals (catering puntual) i serveis de venda automàtica (vending).

Indicadors de seguiment

La proporció d’aliments que provenen d’agricultura ecològica en els àpats servits a les escoles bressol municipals es manté per sobre del 90%

Durant l’any 2021 s’han servit una mitjana de 6.870 àpats diaris a les escoles bressol municipals.

INSTRUCCIÓ AL SERVEI

Plecs de contractació referents

Serveis de càtering per a actes institucionals i protocol (2022): PCAP i PPT

Contracte de serveis per a la gestió de 240 places/dia de promig de menjador diürn, adreçat a persones que es troben en situació d'exclusió social a la ciutat de Barcelona (2020): PCAP i PPT

Contracte del servei global d'alimentació a 68 escoles bressol municipals durant els cursos escolars 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022 (2019): PCAP i PPT

Serveis de càtering, a incloure en la realització d'actes institucionals que es vol oferir els dies 20, 21, 22 i 24 de setembre a l'Edifici Palau de l'Ajuntament i al Palauet Albèniz amb motiu de les festes de la Mercè (2019): PCAP i PPT

 

Bones pràctiques

  • Ambientalització ecològica de les escoles municipals
    Play icon
    Ambientalització ecològica de les escoles municipals

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible