Fusta1

Fusta

Els productes de fusta adquirits han de comptar amb garanties de procedència d'explotacions forestals sostenibles.

El 2004 la primera política de compra responsable de fusta de l'Ajuntament de Barcelona va ser un referent tant en l'àmbit estatal com internacional. El 2015 neix la nova Política de compra responsable de fusta de gestió forestal sostenible de l'Ajuntament que reforça el compromís municipal per adquirir fusta procedent d'explotacions forestals sostenibles i per promoure la fusta com a material de construcció.

La Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta (2015) estableix l'obligatorietat d'adquirir fusta i productes derivats de la fusta amb garanties de procedència d'explotacions forestals sostenibles o de fusta reciclada amb certificació (certificat FSC, PEFC o equivalent) i la voluntat de promoure l'ús de la fusta com a material de construcció i de fomentar una diversitat més àmplia d'espècies i la fusta autòctona de gestió forestal sostenible.

Fusta_icones

Indicador de seguiment

El percentatge de fusta adquirida durant el 2021 que disposa de certificació de procedència d’explotacions forestals sostenibles es manté i es situa al voltant del 93%, i es consolida l’increment del percentatge d’adquisició de fusta massissa tropical certificada i de materials derivats de la fusta certificats.

INSTRUCCIÓ AL SERVEI

Plecs de contractació referents

Plec de prescripcions tècniques de BIMSA per a la redacció de projectes d'edificació i d'infraestructures (2021)

Servei de manteniment integral de les infraestructures dels horts urbans i dels parcs i jardins (2021): PPT i PCAP

Servei de manteniment integral de les infraestructures de Parcs i Jardins (2017): PPT

PUBLICACIONS

ENLLAÇOS

 

Bones pràctiques

  • Rehabilitació i amplicació del Casal de Barri Can Portabella (2016)
  • Can Portabella
    Play icon
    Can Portabella

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible