Vehicles1

Vehicles

S'han d'adquirir de manera prioritària vehicles elèctrics, híbrids o de combustibles alternatius menys contaminants.

L'Ajuntament de Barcelona treballa per minimitzar els impactes ambientals del transport generat pels serveis municipals ja que disposa de més d'un miler de vehicles de diferents tipologies, tant de les flotes pròpies com de les diverses contractes que donen servei al municipi. La transformació de la flota municipal de vehicles cap a models més sostenibles persegueix el doble objectiu de reduir les emissions de la ciutat (atmosfèriques i sonores) i d'impulsar les noves tecnologies més netes disponibles. És el cas de la Gerència de Seguretat i Prevenció de l'Ajuntament de Barcelona que, en el marc del seu Pla Estratègic de Sostenibilitat Interna 2013-2022, està renovant la flota d'escúters tèrmics de la Guardia Urbana per vehicles elèctrics que ofereixen les mateixes prestacions.

La Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en els vehicles (2018) estableix un rang de prioritats en la motorització dels vehicles a adquirir: vehicles elèctrics, híbrids endollables, híbrids no endollables i de gas amb distintiu Eco i altres tèrmics de gas i de gasolina amb distintiu C. Altres aspectes de sostenibilitat establerts són la limitació de la potència màxima d'acord amb les necessitats per tal d'evitar sobredimensionar el parc de vehicles i reduir els costos, menors consums i emissions dels vehicles, pneumàtics eficients en estalvi de combustible i que en la formació dels conductors de vehicles s'inclogui la realització de cursos de conducció eficient. La instrucció aplica tant als contractes de compra, lísing o rènting de vehicles com als serveis amb ús de vehicles.

Indicador de seguiment

Vehicles incorporats

En l’inventari de vehicles 2021 de l’Ajuntament de Barcelona s’han identificat un total de 3.097 vehicles entre flota pròpia i flota adscrita a contractes de serveis amb ús de vehicles. 

En termes relatius, s’han incorporat un total de 363 vehicles respecte l’inventari del 2020 provinents de noves adquisicions i de la identificació de més contractes d’adquisició o de serveis amb ús de vehicles. El 72% d’aquests són vehicles de baixes emissions (elèctrics, híbrids i de gas) i el 56%, vehicles de zero emissions (elèctrics i híbrids endollables). 

Qualitat ambiental de la flota

El progrés en la substitució de vehicles es reflecteix en una millora ambiental de la flota: el 57% són vehicles de baixes emissions i el 31%, vehicles de zero emissions. El 2017 representaven respectivament el 44 i 23%.

INSTRUCCIÓ AL SERVEI

Plecs de contractació referents

Arrendament en modalitat de renting d'una furgoneta pel Centre d'Acolliment d'Animals de Companyia (2022): PPT

Contractació del subministrament de dos turismes per Parcs i Jardins (2021): PCAP i PPT

Serveis de transport de documentació i/o paqueteria de l'Institut Municipal de Serveis Socials (2021): PCAP

Serveis de manteniment i reparació de les instal·lacions i els sistemes de regulació del trànsit a la ciutat de Barcelona 2021 - 2023 (2020): PCAP i PPT

Serveis de recollida de residus municipals i neteja de l'espai públic a la ciutat de Barcelona 2019 -2027 (2019): PCAP i PPT

Serveis de fabricació, col·locació i posterior retirada de la senyalització excepcional per a esdeveniments organitzats a la ciutat de Barcelona 2020-2021 (2019): PCAP i PPT

Serveis de recollida i destrucció confidencial de residus a BIMSA (2019): PCAP

Informes i publicacions

 

Bones pràctiques

 

  • Electrificació de la flota de vehicles de BCASA
    Play icon
    Electrificació de la flota de vehicles de BCASA
  • Pla Estratègic de Sostenibilitat Interna GSP
    Play icon
    Pla Estratègic de Sostenibilitat Interna GSP

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible