Expo1

Exposicions

Estalvi i reutilització dels materials expositius i dels recursos existents.

L'Institut de Cultura de Barcelona (L'ICUB) ha desenvolupat al llarg del temps, actuacions compromeses amb la sostenibilitat dintre els seus equipaments, actuacions i esdeveniments amb l'objectiu de millorar la qualitat i l'eficiència d'aquests centres i activitats, disminuir l'impacte ambiental sobre l'entorn i oferir un lloc de treball i una experiència millors.

Les exposicions són actuacions en les quals és important tenir en compte aspectes relacionats amb els criteris ambientals. La seva condició comunicativa, tant per a la difusió i la presentació de continguts i informació com per a la presentació d’objectes de condició variada, implica una àmplia gamma d’accions, d’encàrrecs a especialistes i de processos de treball que fan necessari tenir en compte els criteris ambientals.

La Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en exposicions (2017) estableix com a prioritats incloure els aspectes de sostenibilitat en totes les fases de disseny, producció, muntatge, desmuntatge i transport de l'exposició; fomentar l'ús de les noves tecnologies d'estalvi i eficiència energètica en el disseny i la producció de l'exposició; i fomentar l'estalvi de materials i garantir l'adquisició de productes i articles amb qualitats ambientals i socialment positives.

La instrucció aplica al disseny de l’exposició, als materials i elements d’il·luminació, a la producció, muntatge i desmuntatge, instal·lació o reposició dels diversos elements, al transport i embalatge dels elements expositius, als elements de comunicació, a la neteja i al servei d’àpats i contractació d’esdeveniments.

INDICADOR DE SEGUIMENT

Durant l’any 2021 s’han incorporat els criteris ambientals de la instrucció d’exposicions en dos plecs de contractació dels serveis de producció d’exposicions de l’ICUB.

INSTRUCCIÓ AL SERVEI

Plecs de contractació referents

Producció dels elements físics i instal·lacions, muntatge, manteniment i desmuntatge de l'exposició temporal "Toquem fusta! Disseny, fusta i sostenibilitat" (2022): PCAP i PPT

Servei de producció de l'exposició temporal "Pintura aborigen australiana" de l'ICUB (2021): PPT

Gestió de l'equipament d'educació ambiental La Fàbrica del Sol - Ciutadania més Sostenible (2018): PPT

Producció dels elements físics i insatl·lacions, muntatge, desmuntatge i manteniment de l'exposició temporal "Renau, artista polièdric" d'El Born Centre de Cultura i Memòria (2018): PPT

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible