Expo1

Exposicions

Estalvi i reutilització dels materials expositius i dels recursos existents.

L'Institut de Cultura de Barcelona (L'ICUB) ha desenvolupat al llarg del temps, actuacions compromeses amb la sostenibilitat dintre els seus equipaments, actuacions i esdeveniments amb l'objectiu de millorar la qualitat i l'eficiència d'aquests centres i activitats, disminuir l'impacte ambiental sobre l'entorn i oferir un lloc de treball i una experiència millors.

Les exposicions són actuacions en les quals és important tenir en compte aspectes relacionats amb els criteris ambientals. La seva condició comunicativa, tant per a la difusió i la presentació de continguts i informació com per a la presentació d’objectes de condició variada, implica una àmplia gamma d’accions, d’encàrrecs a especialistes i de processos de treball que fan necessari tenir en compte els criteris ambientals.

La Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en exposicions (2017) estableix com a prioritats incloure els aspectes de sostenibilitat en totes les fases de disseny, producció, muntatge, desmuntatge i transport de l'exposició; fomentar l'ús de les noves tecnologies d'estalvi i eficiència energètica en el disseny i la producció de l'exposició; i fomentar l'estalvi de materials i garantir l'adquisició de productes i articles amb qualitats ambientals i socialment positives.

La instrucció aplica al disseny de l’exposició, als materials i elements d’il·luminació, a la producció, muntatge i desmuntatge, instal·lació o reposició dels diversos elements, al transport i embalatge dels elements expositius, als elements de comunicació, a la neteja i al servei d’àpats i contractació d’esdeveniments.

INSTRUCCIÓ AL SERVEI

PLECS DE CONTRACTACIÓ REFERENTS

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible