Estalvi de paper

Compromisos adquirits

Assolir un ús de paper reciclat superior al 90% per al conjunt de l'Ajuntament i garantir que cap àrea ni districte estigui per sota del 75%

Configurar la impressió a doble cara i en blanc i negre per defecte a tots els equips informàtics de l'Ajuntament

 

Mesures adoptades

  • Repartiment de safates de reutilització del paper per reutilitzar el paper només usat per una cara a: ajuntamentsostenible@bcn.cat
  • Seguiment de l'evolució del consum de paper A4 (paquets de 500 fulls), des del 2009:
  • Seguiment de l'evolució del consum del paper reciclat, des del 2009:

Indicadors

Tot i que en comparació a l’any 2020 globalment hi ha hagut un augment del 17,2% (probablement degut al retorn de l’activitat presencial), es manté la davallada respecte l’any 2019 (un 32% menys que el 2019).

El percentatge de paper reciclat com a paper d’oficina d’ús habitual durant el 2021 disminueix lleugerament respecte anys anteriors i representa el 92,1% del paper d’oficina total adquirit per les dependències i districtes de les quals s’ha obtingut informació (disminució de 0,6 punts respecte el valor del 2020).

Recursos i publicacions

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible