Estalvi de paper

Compromisos adquirits

Assolir un ús de paper reciclat superior al 90% per al conjunt de l'Ajuntament i garantir que cap àrea ni districte estigui per sota del 75%

Configurar la impressió a doble cara i en blanc i negre per defecte a tots els equips informàtics de l'Ajuntament

 

Mesures adoptades

  • Repartiment de safates de reutilització del paper per reutilitzar el paper només usat per una cara a: ajuntamentsostenible@bcn.cat
  • Seguiment de l'evolució del consum de paper A4 (paquets de 500 fulls), des del 2009:
  • Seguiment de l'evolució del consum del paper reciclat, des del 2009:

Indicadors

Reducció del consum de paper (paquets 500 fulls A4) en casi totes les dependències i gerències:

Augment del consum de paper reciclat (%A4) en casi totes les dependències i gerències:

Recursos i publicacions

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible