Mobiliari1

Mobiliari d'oficina

Compra i ús de productes de mobiliari d'oficina amb garanties de sostenibilitat.

L'Ajuntament de Barcelona treballa per revertir la tendència de destrucció de boscos i per minimitzar els impactes ambientals derivats de la producció del mobiliari mitjançant la compra i l'ús de productes de mobiliari d'oficina amb garanties de sostenibilitat.

La Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en el mobiliari d'oficina (2015) estableix obligatòriament que tots els productes que continguin fusta o derivats han de tenir garanties de procedència d'explotacions forestals sostenibles. Així mateix fomenta la incorporació de matèries primeres reciclades/sostenibles, limita el contingut de substàncies tòxiques i el contingut en formaldehid, garanteix la vida útil del producte i l’existència de recanvis, valora la facilitat per al reciclatge dels seus components i també l’ús d’embalatges reciclats.

La instrucció aplica a la compra de mobiliari d'alta direcció, nivell alt i nivell bàsic, de cadires d'alta direcció i general, sofàs i butaques, de mobiliari de col·lectivitat, de mobiliari per a sales d'espera i per a sales de reunió i de mobiliari auxiliar i complements de mobiliari.

INSTRUCCIÓ AL SERVEI

Plecs de contractació referents

Subministrament, muntatge i instal·lació de mobiliari addicional d'oficina de l'Institut Municipal d'Urbanisme (2022): PCAP i PPT

Subministrament de mobiliari pel Servei d'Intervenció Comunitària de Ciutat Vella (2021): PPT

Subministrament de mobiliari per a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà Districte de Sant Martí (2019): PCAP i PPT

Acord Marc de mobiliari d'oficina, Generalitat de Catalunya (2014)

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible