Comunicacio1

Elements de comunicació

Incorporar criteris d'ecoedició per estalviar recursos, millorar la qualitat ambiental de materials i productes i consolidar bones pràctiques ambientals

L'Ajuntament de Barcelona treballa des de fa temps per incorporar materials i pràctiques més sostenibles en la producció dels elements de les diferents campanyes de comunicació urbana. El 2015 Parcs i Jardins va començar a emprar venecianes informatives de polietilè, un material més sostenible que el PVC.

El 2016 la Direcció de Serveis de Comunicació ambientalitza el seu plec de producció, instal·lació, seguiment i retirada dels elements publicitaris i altres elements de comunicació, seguint els criteris ambientals de la instrucció i incorporant addicionalment criteris que promouen una economia circular (promoció de la reutilització de banderoles i venecianes com a matèria primera per a la fabricació de bosses i altres elements).

La Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els elements de comunicació (2015) incorpora criteris d'ecoedició que permeten estalviar recursos materials, així com criteris per millorar la qualitat ambiental de materials i productes, per consolidar bones pràctiques ambientals i per fomentar la demanda de productes de comerç just i de serveis socialment responsables.

La instrucció s'aplica als serveis de disseny de productes gràfics, serveis de disseny i producció digital, a la producció d'elements de comunicació o publicitat a la via pública, a l'adquisició d'objectes promocionals i de marxandatge, i als serveis de repartiment, distribució i instal·lació d'elements de comunicació.

Indicador de seguiment

Les 9 respostes obtingudes de l’enquesta realitzada sobre criteris de sostenibilitat en els elements de comunicació mostren que els elements comunicatius en paper utilitzats per més districtes, àrees i gerències són els pòsters i cartells, seguits dels díptics i tríptics. En cap cas s’han produït físicament opuscles i revistes, que han passat a format digital. 

La prescripció de paper reciclat “sempre” se situa per sobre del 70% per qualsevol dels elements comunicatius de paper.

Pel que fa als elements de comunicació a la via pública, durant l’any 2021 s'han editat de 10.810 banderoles, de les quals el 73% en polipropilè monomaterial (sense PVC). El fil emprat per als cosits també ha estat polipropilè, permetent la posterior reutilització o reciclatge de les banderoles. 

Respecte als opis produïts, en cap cas s’ha utilitzat paper sense cap garantia de qualitat ambiental: el paper reciclat ha estat el més habitual i en segon terme, paper no reciclat amb més del 50% de fibres d’explotacions forestals sostenibles.

INSTRUCCIÓ AL SERVEI

Plecs de contractació referents

Producció i subministrament de material d'impremta per a les diferents activitats de Parcs i Jardins (2022): PCAP i PPT

Producció i subministrament dels diferents elements de comunicació i publicitat de la campanya de comunicació de les Festes de La Mercè (2021): PCAP i PPT

Producció dels elements comunicatius de la Capital Mundial d'Alimentació Sostenible (2021): PPT

Producció gràfica, el manipulat, l'embalatge, el transport i el lliurament dels productes de difusió per a les diferents campanyes i accions de comunicació (2020): PCAP i PPT

Acord Marc per a la contractació dels serveis per a la prestació de serveis d’impressió massiva de documents (2019): PCAP i PPT

Publicacions

Bones pràctiques

Plec d'elements de comunicació a la via pública - Direcció de Serveis de Comunicació

  • Criteris sostenibilitat comunicació via pública
    Play icon
    Criteris sostenibilitat comunicació via pública

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible