Comunicacio1

Elements de comunicació

Incorporar criteris d'ecoedició per estalviar recursos, millorar la qualitat ambiental de materials i productes i consolidar bones pràctiques ambientals

L'Ajuntament de Barcelona treballa des de fa temps per incorporar materials i pràctiques més sostenibles en la producció dels elements de les diferents campanyes de comunicació urbana. El 2015 Parcs i Jardins va començar a emprar venecianes informatives de polietilè, un material més sostenible que el PVC.

El 2016 la Direcció de Serveis de Comunicació ambientalitza el seu plec de producció, instal·lació, seguiment i retirada dels elements publicitaris i altres elements de comunicació, seguint els criteris ambientals de la instrucció i incorporant addicionalment criteris que promouen una economia circular (promoció de la reutilització de banderoles i venecianes com a matèria primera per a la fabricació de bosses i altres elements).

La Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els elements de comunicació (2015) incorpora criteris d'ecoedició que permeten estalviar recursos materials, així com criteris per millorar la qualitat ambiental de materials i productes, per consolidar bones pràctiques ambientals i per fomentar la demanda de productes de comerç just i de serveis socialment responsables.

La instrucció s'aplica als serveis de disseny de productes gràfics, serveis de disseny i producció digital, a la producció d'elements de comunicació o publicitat a la via pública, a l'adquisició d'objectes promocionals i de marxandatge, i als serveis de repartiment, distribució i instal·lació d'elements de comunicació.

Indicador de seguiment

Durant l’any 2020 s'han editat de 8.797 banderoles, un 98% en polipropilè monomaterial (sense PVC). El fil emprat per als cosits també ha estat polipropilè, permetent la posterior reutilització o reciclatge de les banderoles.

Les 12 respostes obtingudes de l’enquesta realitzada sobre criteris de sostenibilitat en els elements de comunicació mostren que el 65 % de les dependències i districtes de les quals es té informació assenyalen que utilitzen sempre paper reciclat per a la producció d’elements de comunicació, i un 25% ho fan gairebé sempre. També s'apliquen altres criteris ambientals (sobretot l’aprofitament màxim del paper, l’ajust del tiratge de còpies i l’ús intel·ligent del color).

També s’ha pogut observar que durant l’any 2020, principalment, s’han produït díptics, tríptics, pòsters i cartells: més del 60% dels díptics i tríptics s’han produït sempre o gairebé sempre en paper reciclat, així com el 80% dels pòsters i cartells.

INSTRUCCIÓ AL SERVEI

PLECS DE CONTRACTACIÓ REFERENTS

Publicacions

Bona pràctica

Plec d'elements de comunicació a la via pública - Direcció de Serveis de Comunicació

  • Criteris sostenibilitat comunicació via pública
    Play icon
    Criteris sostenibilitat comunicació via pública

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible