Prevenció de residus i foment de l'economia circular

Compromisos adquirits

Exemplaritat municipal en matèria de prevenció, recollida selectiva, reutilització i recuperació de recursos

Eliminar gots, vaixella i envasos de plàstic i d'un sol ús en fonts, màquines de vending intern i en catering contractats

Garantir el compliment estricte dels criteris ambientals establerts en el contracte de neteja i recollida selectiva de residus en els edificis municipals per assolir una recollida selectiva interna de residus del 75%

Ambientalitzar els principals esdeveniments i festes de la ciutat mitjançant la generalització de l'ús de gots reutilitzables

 

Mesures adoptades

  • Elaboració d'una Instrucció en relació a l'agua envasada i l'ús de gots de plàstic - i altres elements de plàstic- d'un sol ús en les dependències i serveis municipals.
  • Instal·lació de bujols de recollida selectiva en espais comuns en quantitat suficient i distribució adequada (prop de fotocopiadores, de màquines de vending, en zones de menjador, etc.)
  • Instal·lació de contenidors específics per la recollida selectiva de residus perillosos (piles, els tòners i fluorescents gastat)
  • Repartiment d'ecopapereres a cada lloc de treball per substituir la paperera de brossa genèrica de sota taula i fomentar la recollida selectiva del paper
  • Repartiment de gots i tasses propis per prevenir la generació de residus en els llocs de treball
  • Implantació de criteris de gestió sostenible dels residus en totes les activitats i esdeveniments organitzats per l’administració municipal
  • Realització de campanyes de comunicació internes per a la prevenció de residus i pel foment de l'economia circular allargant la vida del material d'oficina (reutilitzar el paper imprès/escrit només per una cara, el material de classificació o arxiu, els sobres per al correu intern, etc.)

 

Indicadors

Quantificació de la brossa total generada als edificis municipals, mitjançant la realització d'una auditoria de la brossa cada 4 anys:

Quantificació de la recollida selectiva en edificis municipals:

Plans i publicacions

Normativa i plecs referents

Recursos

Bones pràctiques

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible