Notícies

Vehicles usats per a l'Ajuntament de Barcelona? L'economia circular avança.

24/11/2021

A BCASA incorporen aquest opció en el nou contracte de renting de vehicles.

Barcelona Cicle de l’Aigua, SA (BCASA) és la societat creada per l’Ajuntament per gestionar el cicle de l'aigua de la ciutat (més informació aquí)

Al Programa Ajuntament + Sostenible ja hem ressaltat diversos cops les iniciatives de BCASA pel que fa a la sostenibilitat, entre d'altres, en relació a la flota de vehicles, cosa que li ha merescut el reconeixement d'un dels Premis Ajuntament + Sostenible (aquí) lliurats en la Jornada A+S 2021 realitzada recentment (més informació aquí)

Davant la propera finalització del contracte de subministrament en modalitat d'arrendament de la flota de vehicles, els responsables del Servei de Control de la Gestió han preparat els plecs per la nova licitació sense descuidar el tema ambiental.

La flota objecte de contracte correspon a un total de 20 vehicles distribuïts en 3 lots, per a 18 dels quals es prescriu que siguin vehicles elèctrics i per 2 que siguin híbrids endollables. Addicionalment, els plecs també incorporen fins a 15-16 dels 100 punts de valoració (depenent del lot) per criteris de valoració d'aspectes ambientals: per millorar l'eficiència energètica i facilitar la conducció eficient i de reducció de consum i emissions de CO2 del motor tèrmic de vehicles híbrids.

Ara, però, han volgut fer un pas més i avançar en la idea de l'economia circular, trencant amb l'obligatorietat de subministrament de vehicles nous, i aquesta és una novetat remarcable. Efectivament per a 19 dels 20 vehicles es permet que els licitadors ofereixin vehicles usats, sempre que compleixin amb les característiques i requeriments recollits en una clàusula específica que s'ha redactat per aquests de vehicles.

Aquí podeu accedir a la documentació de la licitació.

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible