Comunicació i formació

La comunicació i la formació són dos eixos cabdals pel desplegament del Programa Ajuntament + Sostenible; una eina pel canvi a la sostenibilitat precisa de la conscienciació i implicació de totes les persones treballadores municipals.

Comunicació

A finals del 2017 va tenir lloc la JornadA+S, la trobada dels treballadors municipals compromesos amb la sostenibilitat, per per compartir experiències, enfortir sinergies, celebrar assoliments i renovar objectius i compromisos.

Set anys després de celebrar la primera Convenció Ajuntament+Sostenible, més de 200 persones es van reunir per fer balanç d'allò que s'ha fet, però també amb voluntat de posar-se nous reptes "per tal d'aconseguir que aquesta ciutat sigui un referent en sostenibilitat".

El 2017 també es va publicar el nou quadríptic que descriu el catàleg de serveis que ofereix el Programa Ajuntament + Sostenible perquè tots els treballadors i treballadores de l'Ajuntament puguin aplicar la sostenibilitat en el dia a dia a la feina. Entre les principals activitats que porta a terme el Programa A+S, destaquen:

  • Donar resposta als dubtes en matèria d'ambientalització de la contractació pública
  • Fer un seguiment de les accions implantades i els resultats assolits tot introduint millores
  • Visibilitzar els esforços realitzats (accions comunicatives, difusió de bones pràctiques...)
  • Participar en projectes i xarxes regionals i internacionals

 

Formació

Les sessions de formació permeten presentar les noves normatives així com els continguts de noves guies relacionades amb la contractació responsable i l'ambientalització interna, com és la recent publicada "Guia de Contractació Pública Ambiental".

També es duen a terme reunions específiques per debatre aspectes amb determinats actors, com és el cas del Grup de Salut Pública.

Recursos, notícies i enllaços relacionats

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible