Estalvi d'aigua

Compromisos adquirits

Incrementar l'estalvi i d'eficiència mitjançant mesures actives que permetin una reducció progressiva del consum dels edificis municipals

Gestionar els recursos hídrics incidint de manera global en tot el cicle de l'aigua

Divulgació de consells i bones practiques per fomentar l'estalvi i un ús responsable de l'aigua

Mesures adoptades

 • Aplicació de mesures d'estalvi als parcs i jardins (sistema de gestió ambiental en la gestió i el manteniment de les zones verdes públiques i l’arbrat viari)
 • Regulació del cabal a les fonts de beure i ornamentals (dispositius reguladors de cabal i electrovàlvules reguladores de cabal i temps i d’elements de depuració)
 • Reducció del consum d'aigua potable de xarxa per a la neteja viària (la neteja viària i la de contenidors i papereres es realitza amb aigua freàtica)
 • Reducció del consum d'aigua als edificis municipals mitjançant:
  • Substitució de sistemes ineficients per mecanismes estalviadors d'aigua als centres de treball (com el sistema presto per les aixetes i el sistema de doble descàrrega en les cisternes dels inodors)
  • Instal·lació d'urinaris secs als centres de treball
  • Aplicació -en mercats- de mesures concretes d'estalvi com la neteja mecànica
  • El control de fuites o el control de la demanda per punts de consum

Indicadors

 • El consum d’aigua als edificis municipals s’ha vist afectat pel retorn a la presencialitat. En conjunt el consum d’aigua ha estat de 422.148 m3, un 13,5% més que el volum de l’any 2021, però un 21,6% menys que l’any 2019.
 • El consum d’aigua subterrània per a usos municipals ha anat creixent en la darrera dècada, passant dels 302.182 ml’any 1999 als 1.184.695 m3 l’any 2022, és a dir, un increment del 292%

L’augment del consum d’aigua freàtica per part dels serveis municipals i la reducció de la demanda d’aigua de xarxa, ha suposat un augment significatiu de l’indicador de sostenibilitat d'aprofitament de l'aigua freàtica utilitzat per l’Ajuntament de Barcelona per mesurar el reg amb aigua del subsòl. Des de l’any 1999 el consum d’aigua de xarxa dels serveis municipals s’ha reduït un 32%.

Recursos, publicacions i normativa

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible