Foment del Verd urbà i la Biodiversitat

Compromisos adquirits

Vetllar per la salut, la qualitat de vida, la mitigació del canvi climàtic i la biodiversitat als espais verds per tal que la natura estigui més present a la ciutat i ho faci en el seu estat natural

Promoure una nova cultura del manteniment del verd a la ciutat, més sostenible i amb més beneficis per a la comunitat

 

Mesures adoptades

  • Aplicació de criteris de sostenibilitat per racionalitzar les tasques de manteniment, optimitzar el reg i seleccionar espècies vegetals adaptades al clima
  • Incorporació de criteris d'ampliació i millora del verd i la biodiversitat en nous edificis municipals i en projectes urbans
  • Naturalització dels espais verds de la ciutat per reforçar la seva estructura vegetal i enriquir-ne la biodiversitat
  • Impuls de terrats vius i cobertes verdes
  • Foment dels valors de la biodiversitat entre els treballadors municipals

Indicadors

Distribució de la superfície de verd urbà per tipologies (km2)

Increment i millora del verd per districtes (2017-2019):

Plans

Mesures de govern i publicacions

Guies i recursos

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible