TIC1

Equips informàtics

Compromís envers l'eficiència energètica, la limitació de substàncies tòxiques i el compliment de les convencions bàsiques de l'Organització Internacional del Treball.

L'Ajuntament de Barcelona treballa per minimitzar els impactes ambientals derivats de l'ús d'equips informàtics necessaris per fer les funcions dels serveis municipals. Concretament, des de l'any 2001 incorpora criteris de sostenibilitat en l'adquisició dels equips informàtics en els diferents serveis i dependències.

La Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en els equips informàtics (2015) estableix criteris específics per als equips multifunció, les estacions de treball i els ordinadors portàtils per reduir el consum d'energia associat a l'ús dels equips, reduir les emissions de qualsevol tipus que puguin afectar el medi ambient o la salut de les persones i minimitzar l'impacte associat als residus fomentant la reutilització i el reciclatge.

La instrucció, addicionament, enceta un primer pas cap al compliment de criteris ètics en la fabricació dels equips i obliga a les empreses licitadores a comprometre's a treballar per adoptar mesures que garanteixin la transparència i unes bones condicions laborals, respectant com a mínim les convencions bàsiques de l'Organització Internacional del Treball (OIT) al llarg de tota la cadena de valor dels productes subministrats.

 

TIC_icones

INDICADOR DE SEGUIMENT

Durant l’any 2020 s’han adquirit 3.505 equips portàtils pel teletreball, dels quals un 91% representen garanties ambientals i d'eficiència energètica.

També s'han rebut els equips restants corresponents al Pla de Desplegament 2019-2020, licitat l'any 2019 amb requeriments energètics i altres ambientals (1.663 equips de sobretaula i 49 portàtils com a part de la compra realitzada per l’Institut Municipal d’Informàtica).

INSTRUCCIÓ AL SERVEI

PLECS DE CONTRACTACIÓ REFERENTS

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible