TIC1

Equips informàtics

Compromís envers l'eficiència energètica, la limitació de substàncies tòxiques i el compliment de les convencions bàsiques de l'Organització Internacional del Treball.

L'Ajuntament de Barcelona treballa per minimitzar els impactes ambientals derivats de l'ús d'equips informàtics necessaris per fer les funcions dels serveis municipals. Concretament, des de l'any 2001 incorpora criteris de sostenibilitat en l'adquisició dels equips informàtics en els diferents serveis i dependències.

La Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en els equips informàtics (2015) estableix criteris específics per als equips multifunció, les estacions de treball i els ordinadors portàtils per reduir el consum d'energia associat a l'ús dels equips, reduir les emissions de qualsevol tipus que puguin afectar el medi ambient o la salut de les persones i minimitzar l'impacte associat als residus fomentant la reutilització i el reciclatge.

La instrucció, addicionament, enceta un primer pas cap al compliment de criteris ètics en la fabricació dels equips i obliga a les empreses licitadores a comprometre's a treballar per adoptar mesures que garanteixin la transparència i unes bones condicions laborals, respectant com a mínim les convencions bàsiques de l'Organització Internacional del Treball (OIT) al llarg de tota la cadena de valor dels productes subministrats.

 

TIC_icones

INDICADOR DE SEGUIMENT

Els equips informàtics adquirits el 2021 a través del principal contracte de subministrament (1.774 equips portàtils amb perifèrics) compleixen amb els requeriments de consum elèctric típic que estableix la versió 8.0 de l’EnergyStar (la més nova fins el moment) i disposen de les certificacions ambientals EPEAT, TCO i RoHS-compliant

INSTRUCCIÓ AL SERVEI

Plecs de contractació referents

Subministrament d'estacions de treball d'ordinadors portàtils amb equipament complet de perifèrics per l'Ajuntament de Barcelona (2022): PCAP i PPT

Subministrament d'ordinadors portàtils per a la Gerència de Seguretat i Prevenció (2021): PCAP i PPT

Adquisició d'impressores làser per a les escoles bressol municipals (2021): PCAP i PPT

Subministrament d'equips multifuncionals i impressores per a l'Institut Municipal de Parcs i Jardins (2020): PCAP i PPT

Subministrament d'equipament informàtic per al Pla de Desplegament 2019-2020 de l'Ajuntament de Barcelona (2019): PCAP i PPT

Bones pràctiques

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible