Normativa interna i marc legal

Instruccions als serveis

 • Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en el subministrament d'electricitat (2015)
 • Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els elements de comunicació (2015)
 • Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els equips informàtics (2015)
 • Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en esdeveniments (2015)
 • Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en les exposicions (2017)
 • Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en la gestió d'equipaments de titularitat municipal (2021)
 • Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta (2015)
 • Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en el mobiliari d'oficina (2015)
 • Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en el paper (2015)
 • Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els productes tèxtils (2015)
 • Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d'obres (2020)
 • Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els serveis d'alimentació (2022)
 • Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en la neteja i recollida selectiva de residus d'edificis (2015)
 • Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els vehicles (2018)

 

 

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible