Ambientalització interna

L'ambientalització de la pròpia organització és un compromís amb la preservació del medi ambient i, a la vegada, suposa un estalvi de recursos energètics i econòmics i una millora de la qualitat de vida al lloc de treball.

Durant la Jornada A+S els treballadors i les treballadores municipals van adquirir els següents compromisos prioritaris per tal de reduir l’impacte ambiental de l’activitat municipal i liderar el canvi amb el propi exemple:

  • Ús de paper reciclat superior al 90% per al conjunt de l’Ajuntament
  • Configurar la impressió a doble cara i en blanc i negre
  • Eliminar gots, vaixella i envasos de plàstic i d’un sol ús
  • Assolir una recollida selectiva interna de residus del 75%
  • Ambientalitzar els principals esdeveniments i festes de la ciutat
  • Ús de materials reciclats en els elements de comunicació
  • Certificar 1 mínim d’un Edifici amic de la bici per districte i àrea

Àmbits de treball

Aquests són, per àmbits de treball, els compromisos adquirits i les mesures d'ambientalització adoptades que, de forma continuada, permeten impulsar una bona gestió ambiental interna dels edificis i serveis municipals:

L'aplicació de bones pràctiques ambientals en el funcionament intern reforça la imatge ciutadana de l'organització municipal que ha de ser model de coherència i responsabilitat amb els reptes ambientals. Aquesta gestió ambiental se suma al compromís municipal envers l'ambientalització de la contractació, i consisteix en fer una utilització més eficient dels recursos naturals de les dependències i dels serveis municipals de les diferents gerències sectorials i gerències de districtes de l'Ajuntament de Barcelona.

T'hi sumes?

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible