Distintiu "Edifici Amic de la Bici"

 • Obtenció del distintiu "Edifici Amic de la Bici"
  Play icon
  Obtenció del distintiu "Edifici Amic de la Bici"

El distintiu "Edifici Amic de la BICIés promogut des del Programa Ajuntament+Sostenible amb l'objectiu de fomentar l'ús de la bicicleta entre els treballadors.

Aquest distintiu s'inclou en el marc del projecte "A la feina BICIA't" que promou els hàbits de mobilitat sostenibles i saludables a la feina entre els treballadors i forma part del desplegament de la Mesura de govern de l'Estratègia de la Bicicleta per tal de donar més protagonisme a la bicicleta a la ciutat.

Els resultats de l'enquesta de mobilitat realitzada el 2016 als treballadors de la Gerència d'Ecologia Urbana van fer palès la necessitat d'impulsar accions prioritàries per fomentar el canvi modal envers la bicicleta. En aquest context, es va definir una metodologia de certificació d'edificis ciclables que recull els requisits que han de complir dels edificis municipals que volen obtenir el distintiu.

 

La metodologia "Edifici amic de la BICI" de VAIC Mobility estableix 38 requisits classificats en 6 temàtiques:

 1. Accessibilitat amb bicicleta i VMP fins a l'edifici
 2. Aparcaments interiors o tancats per a bicicletes i VMP
 3. Aparcaments exteriors per a bicicletes i VMP
 4. Senyalització sobre l'accés amb bicicleta i VMP a l'edifici
 5. Serveis complementaris per a les persones usuàries
 6. Polítiques de promoció de la bicicleta i els VMP a la feina

Desenes d’edificis de l’ajuntament ja compten amb auditories fetes, i uns quants ja compten amb el segell "Edifici amic de la BICI".

La bicicleta és una manera alternativa de moure's per la ciutat i el mitjà de transport més eficient en termes energètics. Més pràctica. Més sana. I més sostenible: no fa fums, no fa soroll, no consumeix derivats del petroli i contribueix a recuperar els carrers com a espais de convivència ciutadana i a millorar la qualitat de vida.

T'hi sumes?

Edificis Amics de la Bici - CICLOBCN21

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible