Paper1

Paper

És obligatòria l'adquisició i demanda de paper 100% reciclat.

La introducció de criteris sostenibilitat en la compra i el consum de paper va ser una de les primeres actuacions d'ambientalització interna que es van portar a terme a l'Ajuntament de Barcelona i, actualment, cal continuar treballant per minimitzar els impactes ambientals derivats de la producció del paper que consumeix per fer les funcions dels serveis municipals.

Per tal d'assolir un 100% de consum de paper reciclat a tots els serveis, la Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en el paper (2015) manté l'obligatorietat d'adquirir i demanar paper 100% reciclat, i determina els criteris de garantia tècnica (durabilitat i idoneïtat tècnica per a impressió i fotocòpia) que aquest ha de complir. Com a criteri valorable estableix l'exclusió o limitació d'ús de substàncies químiques en la producció del paper.

Indicador de seguiment

Anualment, des del 2009, l'Ajuntament de Barcelona elabora l'Informe de la compra responsable de paper a les diferents dependències municipals. Durant 2020, 4 Districtes i 2 Gerències presenten un consum de paper reciclat inferior al 90%. Si s'observa l'evolució total del consum del paper reciclat s'ha passat de la xifra del 70% en el 2009 fins al 93%, el màxim històric del 2018, que es manté en 2019 i 2020.

INSTRUCCIÓ AL SERVEI

PLECS DE CONTRACTACIÓ REFERENTS

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible