Mobilitat sostenible

Compromisos adquirits

Fomentar la mobilitat sostenible, accessible, segura i amable en desplaçaments in itinere i desplaçaments in labore

Certificar com a Edifici amic de la bici un mínim d'un edifici municipal per districte i àrea

 

Mesures adoptades

  • Promoció d'hàbits de mobilitat sostenibles i saludables a la feina entre els treballadors municipals «A la feina BICIA't»: préstec gratuït de bicicletes, formació en circulació i mecànica, organització de sortides, etc.
  • Creació i implantació de la certificació "Edifici Amic de la Bici" o "Bike Friendly Building" per donar més protagonisme a la bicicleta a la ciutat
  • Foment de l'ús del vehicle elèctric per part dels treballadors de l'Ajuntament
  • Electrificació progressiva de les flotes de vehicles municipals d'àrees i districtes
  • Anàlisi del repartiment modal dels treballadors i treballadores de la GEU.

Indicadors

En l’inventari de vehicles 2022 de l’Ajuntament de Barcelona s’han identificat un total de 3.384 vehicles entre flota pròpia i flota adscrita a contractes de serveis amb ús de vehicles.

La qualitat ambiental dels nous contractes es reflecteix en una millora ambiental de la flota total: el 64% són vehicles de baixes emissions (elèctrics, híbrids i de gas) i el 42%, vehicles de zero emissions (elèctrics i híbrids endollables). Aquesta evolució positiva és notable en comparació amb les dades del 2017, quan els vehicles de baixes emissions representaven el 44% i els de zero emissions, el 23%.

 

Enquesta de mobilitat

Segons els resultats de l’enquesta de mobilitat realitzada l’any 2022, el 76% dels treballadors i treballadores municipals es desplaça a la feina amb mitjans sostenibles (transport públic, bicicleta, vehicle de mobilitat personal i a peu):

Pel que fa als desplaçaments durant la jornada laboral, que en la seva gran majoria són esporàdiques, un 28% es fan a peu, un 21% amb bicicleta i un 21% amb metro. 

L’enquesta es va fer quan molts dels treballadors municipals ja realitzaven treball a distància, i en les respostes s’ha confirmat que el teletreball ha modificat els hàbits de desplaçament a la feina.

Recursos i publicacions

Bones pràctiques

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible