Mobilitat sostenible

Compromisos adquirits

Fomentar la mobilitat sostenible, accessible, segura i amable en desplaçaments in itinere i desplaçaments in labore

Certificar com a Edifici amic de la bici un mínim d'un edifici municipal per districte i àrea

 

Mesures adoptades

  • Promoció d'hàbits de mobilitat sostenibles i saludables a la feina entre els treballadors municipals «A la feina BICIA't»: préstec gratuït de bicicletes, formació en circulació i mecànica, organització de sortides, etc.
  • Creació i implantació de la certificació "Edifici Amic de la Bici" o "Bike Friendly Building" per donar més protagonisme a la bicicleta a la ciutat
  • Foment de l'ús del vehicle elèctric per part dels treballadors de l'Ajuntament
  • Electrificació progressiva de les flotes de vehicles municipals d'àrees i districtes
  • Anàlisi del repartiment modal dels treballadors i treballadores de la GEU:

Indicadors

La flota de l'Ajuntament de Barcelona propulsada per tecnologies de baix impacte representa el 51% de la flota total (2018):

Enquesta de mobilitat

Durant l'any 2015 es va realitzar una enquesta als treballadors de la Gerència d'Ecologia Urbana amb l'objectiu de conèixer els hàbits actuals de mobilitat dels treballadors i enfocar les actuacions de millora.

Els resultats d'aquesta enquesta mostren que un 9% dels treballadors fan servir la bicicleta (la quota modal de la bicicleta a la ciutat de Barcelona per a l'any 2014 és del 2,6%), mentre que un 18% van en moto i més de la meitat dels treballadors accedeixen en transport públic.

Publicacions

Bones pràctiques

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible