Mobilitat sostenible

Compromisos adquirits

Fomentar la mobilitat sostenible, accessible, segura i amable en desplaçaments in itinere i desplaçaments in labore

Certificar com a Edifici amic de la bici un mínim d'un edifici municipal per districte i àrea

 

Mesures adoptades

  • Promoció d'hàbits de mobilitat sostenibles i saludables a la feina entre els treballadors municipals «A la feina BICIA't»: préstec gratuït de bicicletes, formació en circulació i mecànica, organització de sortides, etc.
  • Creació i implantació de la certificació "Edifici Amic de la Bici" o "Bike Friendly Building" per donar més protagonisme a la bicicleta a la ciutat
  • Foment de l'ús del vehicle elèctric per part dels treballadors de l'Ajuntament
  • Electrificació progressiva de les flotes de vehicles municipals d'àrees i districtes
  • Anàlisi del repartiment modal dels treballadors i treballadores de la GEU.

Indicadors

En l’inventari de vehicles 2021 s’han identificat un total de 3.097 vehicles entre flota pròpia i contractes de serveis amb ús de vehicles. El 57% d’aquests són vehicles de baixes emissions de NOi partícules (elèctrics, híbrids i de gas) i el 31%, vehicles de baixes emissions de CO2 (elèctrics i híbrids endollables).

Enquesta de mobilitat

L'any 2022 s'ha realitzat una enquesta de mobilitat als treballadors i treballadores de l'Ajuntament amb l'objectiu de conèixer els hàbits actuals de mobilitat i elaborar el Pla de desplaçaments de l’Ajuntament de Barcelona.

Els resultats d'aquesta enquesta mostren que el 76% es desplaça a la feina amb mitjans sostenibles (transport públic, bicicleta, vehicle de mobilitat personal i a peu). Pel que fa als desplaçaments durant la jornada laboral, el 28,3% es fan a peu, un 21,2% amb bicicleta i un 20,6% amb metro.

 

Repartiment modal dels desplaçaments in itinere:

Recursos i publicacions

Bones pràctiques

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible