Estalvi d'energia

Contribuir a la lluita contra el canvi climàtic i reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle a través d'actuaciones energètiques

Fomentar l'estalvi, la millora de l'eficiència energètica i augmentar la generació d’energia renovable i local en edificis i equipaments municipals

 

Mesures adoptades

 • Implantació de sistemes d'estalvi i eficiència energètica en les instal·lacions tèrmiques i en instal·lacions d'il·luminació
 • Millora de les envolupants tèrmiques dels edificis per a reduir-ne la demanda energètica
 • Impuls del model d’empreses de serveis energètics als edificis i equipaments municipals
 • Generació local d’energia i l’estalvi energètic a les instal·lacions i equipaments públics de la ciutat
 • Instal·lacions d’energia solar als edificis (equipaments esportius, habitatges de promoció social, edificis municipals administratius, etc.)
 • Impuls de xarxes de distribució de calor-fred a la ciutat (Districlima, Ecoenergies Barcelona)
 • Instal·lacions minieòliques, enllumenat autònom i autosuficient, aprofitament energètic de la biomassa, aprofitament de la geotèrmia, etc.
 • Compensació de les emissions generades en publicacions o esdeveniments municipals
 • Foment de la cultura energètica a través de campanyes de sensibilització com “A l’Ajuntament com a casa" o la "Marató d'Estalvi Energètic"
 • Resultats de la Marató d'Estalvi Energètic 2018
  Play icon
  Resultats de la Marató d'Estalvi Energètic 2018

Indicadors

 • Seguiment del consum d'electricitat per dependències i gerències municipals:
 • Seguiment del consum de gas per dependències i gerències municipals:
 • Emissions segons fonts d'energia i àmbits 2019
 • Mapa de generació d'energia fotovoltaica:

Plans

Guies i recursos

Materials de sensibilització

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible