Notícies

La Marató per l’Emergència Climàtica aconsegueix reduir en un 12% les emissions de gasos amb efecte hivernacle

28/06/2022

Resultats de la quarta edició a l’Ajuntament de Barcelona d’aquesta campanya de conscienciació sobre com les nostres accions quotidianes poden reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle

Marató

Durant les quatre setmanes que ha durat la Marató, l’Ajuntament de Barcelona ha aconseguit reduir  el consum dels equipaments públics participants en un 10% per l’electricitat; un 9,6% per l’aigua i un 12,5% pel gas natural. Aquest estalvi equival al consum de 1.307 llars de quatre membres en un mes pel que fa a l’electricitat, el de 772 llars pel que fa a l’aigua i el de 118 llars pel gas natural. Tot plegat ha comportat que s’hagin deixat d’emetre fins a 176 tCO2eq.

A l’edició celebrada aquest passat mes de març s’hi han sumat un total de 78 edificis i equipaments municipals, 31 més que en la primera edició. Per tipologia, hi han participat 17 centres cívics, 10 escoles, 40 centres esportius i 11 centres administratius i equipaments especials.

L’objectiu de la Marató per l’Emergència Climàtica és que les persones que fan ús dels edificis i equipaments municipals (la ciutadania i les persones treballadores), siguin conscients de l’energia i l’aigua que es consumeix. Parant atenció als nostres hàbits de consum podem comprovar com amb petites accions quotidianes, es pot reduir el consum sense perdre qualitat de vida. Malgrat que la Marató es desenvolupa durant 4 setmanes, la voluntat és que aquestes accions d’estalvi perdurin en el temps.

L’estalvi econòmic associat als estalvis energètics i d’aigua s’ha destinat a un projecte solidari de l’economia circular: el Banc del Moviment. Es tracta d’un servei municipal que repara i cedeix cadires de rodes, llits articulats i altres productes de suport procedents de donacions a persones amb discapacitat que els necessiten de forma temporal, evitant la generació de residus i el malbaratament de recursos. En aquesta edició, l’estalvi energètic i d’aigua s’ha traduït en una donació de 10.776,21 €.

La Marató és un projecte que també es treballa en el marc del Programa Ajuntament+Sostenible, que té la finalitat d’estendre la cultura de la sostenibilitat entre tots els treballadors i treballadores municipals, i persegueix reduir l’impacte ambiental negatiu de l’activitat municipal, fomentar l’equitat i la transformació cap a una societat més justa, impulsar una economia i una producció sostenibles i liderar el canvi amb el propi exemple.

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible