Comunicacio1

Elements de comunicació

Incorporar criteris d'ecoedició per estalviar recursos, millorar la qualitat ambiental de materials i productes i consolidar bones pràctiques ambientals

L'Ajuntament de Barcelona treballa des de fa temps per incorporar materials i pràctiques més sostenibles en la producció dels elements de les diferents campanyes de comunicació urbana. El 2015 Parcs i Jardins va començar a emprar venecianes informatives de polietilè, un material més sostenible que el PVC.

El 2016 la Direcció de Serveis de Comunicació ambientalitza el seu plec de producció, instal·lació, seguiment i retirada dels elements publicitaris i altres elements de comunicació, seguint els criteris ambientals de la instrucció i incorporant addicionalment criteris que promouen una economia circular (promoció de la reutilització de banderoles i venecianes com a matèria primera per a la fabricació de bosses i altres elements).

La Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els elements de comunicació (2015) incorpora criteris d'ecoedició que permeten estalviar recursos materials, així com criteris per millorar la qualitat ambiental de materials i productes, per consolidar bones pràctiques ambientals i per fomentar la demanda de productes de comerç just i de serveis socialment responsables.

La instrucció s'aplica als serveis de disseny de productes gràfics, serveis de disseny i producció digital, a la producció d'elements de comunicació o publicitat a la via pública, a l'adquisició d'objectes promocionals i de marxandatge, i als serveis de repartiment, distribució i instal·lació d'elements de comunicació.

Indicador de seguiment

Durant l’any 2017 la Direcció de Comunicació de l’Ajuntament de Barcelona ha contractat la producció de 7.800 banderoles de polipropilè monomaterial (sense PVC). El fil emprat per als cosits també ha estat polipropilè, permetent la posterior reutilització o reciclatge de les banderoles.

Les 21 respostes obtingudes de l’enquesta realitzada sobre criteris de sostenibilitat en els elements de comunicació mostren que el 64% de les dependències i districtes de les quals es té informació acostumen a establir l’ús de paper reciclat per a la producció d’elements de comunicació, i el 44% han aplicat altres criteris ambientals (sobretot l’aprofitament màxim del paper, l’ajust del tiratge de còpies i l’ús intel·ligent del color).

També s’ha pogut observar que durant l’any 2017, principalment, s’han produït díptics, tríptics, pòsters i cartells: el 90% dels díptics i tríptics s’han produït sempre o gairebé sempre en paper reciclat, així com el 80% dels pòsters i cartells. L’ús de la Impremta Municipal per a la impressió d’aquests elements no és gaire habitual. 

INSTRUCCIÓ AL SERVEI

PLECS DE CONTRACTACIÓ REFERENTS

Publicacions

Bona pràctica

Plec d'elements de comunicació a la via pública - Direcció de Serveis de Comunicació

  • Criteris sostenibilitat comunicació via pública
    Play icon
    Criteris sostenibilitat comunicació via pública

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible