Notícies

Plans per fomentar una mobilitat laboral més sostenible a l’Ajuntament

23/10/2023

BSM es proposa reduir un 40% els desplaçaments en vehicle motoritzat amb el Pla de Desplaçament d’Empresa

PDE BSM

BSM ha posat en marxa el seu primer Pla de Desplaçament d’Empresa (PDE) amb l’objectiu principal de reduir un 40% tots els desplaçaments en vehicle motoritzat que tinguin com a origen o destí els centres de treball de l’empresa pel 2028.

Per assolir-ho, el PDE inclou una sèrie de mesures destinades a optimitzar la mobilitat de la plantilla de treballadors i col·laboradors, fomentar l’ús d’alternatives al vehicle privat i racionalitzar l’ús del cotxe a favor de solucions de mobilitat més sostenibles. Amb el conjunt de mesures es pretén reduir el 15% del volum d’emissions associades a aquests recorreguts.

El pla plantejat ha de permetre assolir un estalvi energètic, un augment de la seguretat viària i la millora de la salut de les persones.

Aquesta iniciativa sorgeix després d’una diagnosi de mobilitat interna realitzada l’any 2020 i posteriorment actualitzada amb dades del 2022, tenint en compte les transformacions en els hàbits de mobilitat causades per la pandèmia.

Per la seva banda, l’Ajuntament de Barcelona també està treballant en l’elaboració del seu propi PDE, basant-se en els resultats de l’enquesta de mobilitat realitzada per l’Oficina de als treballadors municipals l’any 2022 (els principals resultats de l’enquesta es poden consultar a la notícia “Com ens desplacem a l’Ajuntament?”). 

Aquests plans s’alineen amb les directives de la futura llei estatal de mobilitat sostenible, que preveu l’obligatorietat que les empreses comptin amb un pla de mobilitat.

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible