Objectius PESI-GSP

Els objectius generals del PESI GSP són els següents:

  1. Dur a terme actuacions estratègiques i transversals per reduir l'impacte ambiental i social de l'activitat de la Gerència de SP.
  2. Introduir criteris de sostenibilitat, ambientals i socials, en el procés de compra i contractació de productes i serveis públics (millora energètica, estalvi d'aigua, prevenció de residus, compliment de les normes de la OIT, etc.).
  3. Estendre la cultura de la sostenibilitat de forma transversal en l'organització per fomentar un comportament ambientalment correcte i socialment responsable.
  4. Desenvolupar el Pla de forma coordinada amb les actuacions estratègiques per la sostenibilitat del Compromís 22 i les polítques de ciutat i en coordinació amb la resta de departaments de l'organització.

Gran part del contingut del PESI-GSP consisteix en aplicar una política de compra responsable a tots els nivells de la Gerència:

compra_responsable_PESI

Documents relacionats

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible