Pla Estratègic de Sostenibilitat Interna - Gerència de Seguretat i Prevenció

El Pla Estratègic de Sostenibilitat Interna de la Gerència de Seguretat i Prevenció (PESI GSP) és una actualització i adaptació del Pla Estratègic de Sostenibilitat 2013-2022 de la Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat, elaborat a finals del 2013 i concebut com a primer pla estratègic dirigit a la incorporació sistemàtica de la sostenibilitat ambiental, social i econòmica en la gestió interna dels serveis i les activitats municipals relacionades amb la seguretat i la mobilitat, amb els Servei de Prevenció, amb la Guàrdia Urbana (GUB) i amb el Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (SPEIS).

Els objectius generals del PESI GSP són els següents:

  1. Dur a terme actuacions estratègiques i transversals per reduir l'impacte ambiental i social de l'activitat de la Gerència de SP.
  2. Introduir criteris de sostenibilitat, ambientals i socials, en el procés de compra i contractació de productes i serveis públics (millora energètica, estalvi d'aigua, prevenció de residus, compliment de les normes de la OIT, etc.).
  3. Estendre la cultura de la sostenibilitat de forma transversal en l'organització per fomentar un comportament ambientalment correcte i socialment responsable.
  4. Desenvolupar el Pla de forma coordinada amb les actuacions estratègiques per la sostenibilitat del Compromís 22 i les polítiques de ciutat i en coordinació amb la resta de departaments de l'organització.

La finalitat del PESI GSP és afavorir la transició envers una economia verda i una ciutat intel·ligent, respectuosa amb el medi ambient i amb els drets socials.

Des dels seus inicis el pla s'ha convertit en referent d'aplicació d'una metodologia gradual, transversal i participativa per la identificació de bones pràctiques ja engegades, la garantia de la seva continuïtat i la generalització a altres àrees i departaments, i per la implicació de tots els departaments en la definició de processos de millora ambiental de gestió interna a aplicar en la Gerència.

Pla i informes de seguiment

Premi A+S: Desplegament del PESI GSP
Play icon
Premi A+S: Desplegament del PESI GSP

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible