Notícies

Documentació sessió informativa nova Instrucció ambiental Projectes d’Obres

17/03/2021

Es presenten les principals novetat de la nova Instrucció Tècnica en una convocatòria molt exitosa amb 140 participants

El 26 de febrer es va dur a terme una sessió informativa sobre la nova Instrucció per a l’aplicació de criteris ambientals als Projectes d’obres, que entra en vigor el 29 d’abril del 2021. La sessió va comptar amb 140 participants de gerències, districtes i empreses i altres entitats municipals.

La sessió es va iniciar amb una presentació general de les modificacions introduïdes a la nova Instrucció de Projectes d’Obres per part del Programa Ajuntament+Sostenible , com a coordinador del procés de revisió.

Seguidament es van presentar els canvis més destacats de la Instrucció, en els àmbits de l’energia, aigua, verd, manteniment, i aspectes transversals:

  • Protocol de l’Agència de l’Energia de Barcelona i altres aspectes energètics (Agència de l’Energia de Barcelona)
  • Guia de SUDS (Parcs i Jardins, Barcelona Cicle de l’Aigua)
  • Protocol de Cobertes Verdes en edificis municipals (Institut Municipal del Paisatge Urbà I Qualitat de Vida)
  • Protocol de requeriments per a nous equipaments (Direcció de Logística i Manteniment / Gerència de Recursos)
  • Guia d’Urbanisme + Sostenible (Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat)

Totes les modificacions respecte a la versió anterior de la Instrucció Tècnica representen un increment en l’estàndard d’excel·lència ambiental dels projectes d’obres d’infraestructures, espai públic i edificis municipals promogudes des de l’Ajuntament de Barcelona, i mostren el progrés en la incorporació dels vectors ambientals des d’una perspectiva de tot el cicle de vida.

Tota la documentació de la sessió es pot consultar aquí.

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible