obres1

Projectes d'obres

Criteris de màxima autosuficiència energètica, foment de la biodiversitat i ús de materials de construcció amb característiques ambientalment positives.

L'Ajuntament de Barcelona treballa per minimitzar els impactes ambientals derivats de les obres municipals i tendir a l'autosuficiència energètica i l'excel·lència ambiental en els projectes d'espai públic i d'edificació. El Patronat Municipal de l'Habitatge aposta des de 1997 per la incorporació de criteris de construcció sostenible i de gestió energètica en totes les seves promocions. BIMSA ha reservat en els concursos arquitectònics un 10% dels criteris valorables per a millores ambientals i d'eficiència energètica, i aposta per la incorporació de sistemes de control dels estàndards ambientals oferts.

La Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres (2015) estableix l’aplicació del Decret d’Alcaldia per a l’ambientalització de les obres (2009), de la Instrucció de la fusta, de criteris generals d’autosuficiència ambiental i energètica, de criteris relatius a elements urbans, a l'increment del verd i de la biodiversitat, a l'autosuficiència hídrica i a favor de l'economia circular.

La instrucció aplica als contractes de redacció de projectes i execució de l'obra d'arquitectura, espai públic i infraestructures per assolir la màxima autosuficiència energètica, hídrica i ambiental. En cas de redacció de projectes d'edificació la instrucció incorpora l'assoliment d'un estàndard energètic mínim i la consideració dels costos totals de propietat. En cas d'execució d'obres d'edificació la instrucció incorpora criteris relatius a millores en l'eficiència energètica, el confort i el manteniment.

Indicadors de seguiment

Les obres realitzades per BIMSA representen una part considerable del conjunt d’obres municipals. Durant l’any 2019 BIMSA ha redactat 138 projectes d’obres, dels quals 103 són d’espai públic i infraestructures, i 35 d’edificació.

53% dels plecs dels projectes de BIMSA d’espai públic i infraestructures incorporen més del 60% dels criteris ambientals establerts en la Instrucció.

INSTRUCCIÓ AL SERVEI

Presentacions sessió informativa 2021

PLECS DE CONTRACTACIÓ REFERENTS

 

Bones pràctiques

 • Eficiència energètica i qualitat ambiental en el disseny i construcció d'equipaments municipals - Districte de Sant Andeu i BIMSA (2017):
 • Eficiència energètica i qualitat ambiental en equipaments
  Play icon
  Eficiència energètica i qualitat ambiental en equipaments
 • Aplicació de mesures d'eficiència energètica en la xarxa de biblioteques municipals - Consorci de Biblioteques (2017):
 • Eficiència energètica en biblioteques municipals
  Play icon
  Eficiència energètica en biblioteques municipals

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible