Projectes d'obres

Instrucció al servei

LLISTA DE CONTROL PER A L'APLICACIÓ DE CRITERIS DE SOSTENIBILITAT EN PROJECTES D'OBRES

 

Plecs de contractació referents

 

Bones pràctiques

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I QUALITAT AMBIENTAL EN EL DISSENY I CONSTRUCCIÓ D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS – DISTRICTE DE SANT ANDREU I BIMSA (2017):

 

 

 

APLICACIÓ DE MESURES D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN LA XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS - CONSORCI DE BIBLIOTEQUES (2017): 

 

 

Obres3