obres1

Projectes d'obres

Criteris de màxima autosuficiència energètica, foment de la biodiversitat i ús de materials de construcció amb característiques ambientalment positives.

L'Ajuntament de Barcelona treballa per minimitzar els impactes ambientals derivats de les obres municipals i tendir a l'autosuficiència energètica i l'excel·lència ambiental en els projectes d'espai públic i d'edificació. El Patronat Municipal de l'Habitatge aposta des de 1997 per la incorporació de criteris de construcció sostenible i de gestió energètica en totes les seves promocions. BIMSA ha reservat en els concursos arquitectònics un 10% dels criteris valorables per a millores ambientals i d'eficiència energètica, i aposta per la incorporació de sistemes de control dels estàndards ambientals oferts.

La Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres (2015) estableix l’aplicació del Decret d’Alcaldia per a l’ambientalització de les obres (2009), de la Instrucció de la fusta, de criteris generals d’autosuficiència ambiental i energètica, de criteris relatius a elements urbans, a l'increment del verd i de la biodiversitat, a l'autosuficiència hídrica i a favor de l'economia circular.

La instrucció aplica als contractes de redacció de projectes i execució de l'obra d'arquitectura, espai públic i infraestructures per assolir la màxima autosuficiència energètica, hídrica i ambiental. En cas de redacció de projectes d'edificació la instrucció incorpora l'assoliment d'un estàndard energètic mínim i la consideració dels costos totals de propietat. En cas d'execució d'obres d'edificació la instrucció incorpora criteris relatius a millores en l'eficiència energètica, el confort i el manteniment.

INSTRUCCIÓ AL SERVEI

PLECS DE CONTRACTACIÓ REFERENTS

 

Bones pràctiques

 • Eficiència energètica i qualitat ambiental en el disseny i construcció d'equipaments municipals - Districte de Sant Andeu i BIMSA (2017):
 • Eficiència energètica i qualitat ambiental en equipaments
  Play icon
  Eficiència energètica i qualitat ambiental en equipaments
 • Aplicació de mesures d'eficiència energètica en la xarxa de biblioteques municipals - Consorci de Biblioteques (2017):
 • Eficiència energètica en biblioteques municipals
  Play icon
  Eficiència energètica en biblioteques municipals

Subscriu-te al bulletí!