Vehicles

Instrucció al servei

Plecs de contractació referents

Bones pràctiques

 

DESPLEGAMENT DEL PLA ESTRATÈGIC DE SOSTENIBILITAT INTERNA DE LA GERÈNCIA DE SEGURETAT I PREVENCIÓ I ELECTRIFICACIÓ DE LA FLOTA DE MOTOS DE LA GUARDIA URBANA (2017):

 

 

 

Vehicles3