Vehicles1

Vehicles

S'han d'adquirir de manera prioritària vehicles elèctrics, híbrids o de combustibles alternatius menys contaminants.

L'Ajuntament de Barcelona treballa per minimitzar els impactes ambientals del transport generat pels serveis municipals ja que disposa de més d'un miler de vehicles de diferents tipologies, tant de les flotes pròpies com de les diverses contractes que donen servei al municipi. La transformació de la flota municipal de vehicles cap a models més sostenibles persegueix el doble objectiu de reduir les emissions de la ciutat (atmosfèriques i sonores) i d'impulsar les noves tecnologies més netes disponibles. És el cas de la Gerència de Seguretat i Prevenció de l'Ajuntament de Barcelona que, en el marc del seu Pla Estratègic de Sostenibilitat Interna 2013-2022, està renovant la flota d'escúters tèrmics de la Guardia Urbana per vehicles elèctrics que ofereixen les mateixes prestacions.

La Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en els vehicles (2018) estableix un rang de prioritats en la motorització dels vehicles a adquirir: vehicles elèctrics, híbrids endollables, híbrids no endollables i de gas amb distintiu Eco i altres tèrmics de gas i de gasolina amb distintiu C. Altres aspectes de sostenibilitat establerts són la limitació de la potència màxima d'acord amb les necessitats per tal d'evitar sobredimensionar el parc de vehicles i reduir els costos, menors consums i emissions dels vehicles, pneumàtics eficients en estalvi de combustible i que en la formació dels conductors de vehicles s'inclogui la realització de cursos de conducció eficient. La instrucció aplica tant als contractes de compra, lísing o rènting de vehicles com als serveis amb ús de vehicles.

Indicador de seguiment

Durant l’any 2018 l’Ajuntament de Barcelona ha incorporat 356 vehicles. D’aquests, 328 són vehicles als quals aplica la Instrucció tècnica -IT- (motocicletes, ciclomotors, turismes, quadricicles, furgons, furgonetes i camionetes). D’aquests vehicles (als quals aplica la IT) el 78% són de baixes emissions (elèctrics, híbrids o de gas) i el 31% elèctrics.

INSTRUCCIÓ AL SERVEI

Plecs de contractació referents

Informe

 

Bones pràctiques

  • Pla Estratègic de Sostenibilitat Interna GSP
    Play icon
    Pla Estratègic de Sostenibilitat Interna GSP

Subscriu-te al bulletí!