Pla Estratègic de Sostenibilitat Interna - Gerència de Seguretat i Prevenció

El Pla Estratègic de Sostenibilitat Interna de la Gerència de Seguretat i Prevenció (PESI GSP) és una actualització i adaptació del Pla Estratègic de Sostenibilitat 2013-2022 de la Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat, elaborat a finals del 2013 i concebut com a primer pla estratègic dirigit a la incorporació sistemàtica de la sostenibilitat ambiental, social i econòmica en la gestió interna dels serveis i les activitats municipals relacionades amb la seguretat i la mobilitat, amb els Servei de Prevenció, amb la Guàrdia Urbana (GUB) i amb el Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (SPEIS).

La seva finalitat és afavorir la transició envers una economia verda i una ciutat intel·ligent, respectuosa amb el medi ambient i amb els drets socials. El pla s'ha convertit en referent d'aplicació d'una metodologia gradual, transversal i participativa per la identificació de bones pràctiques ja engegades, la garantia de la seva continuïtat i la generalització a altres àrees i departaments, i per la implicació de tots els departaments en la definició de processos de millora ambiental de gestió interna a aplicar en la Gerència.

Deplegament del PESI GSP i Premi A+S
Play icon
Deplegament del PESI GSP i Premi A+S

Subscriu-te al bulletí!