Notícies

Vehicles elèctrics per a la missatgeria centralitzada de Barcelona

15/02/2019

Aplicació de la Instrucció tècnica de criteris de sostenibilitat en la contractació de vehicles del nou servei

Ara_Vinc

El nou contracte de serveis de Missatgeria Centralitzada de l'Ajuntament de Barcelona, vigent des de principis d'any fins d'aquí 2 anys, valora la qualitat ambiental de la flota de vehicles de les empreses licitadores com a criteri d'adjudicació, tal com especifica la Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en els vehicles (2015).

Els recursos materials del plec tècnic han especificat que l'empresa ha de disposar de, com a mínim, el següent nombre de vehicles per donar resposta als serveis demanats: 12 furgonetes de 400 Kg, 5 furgonetes de 1.000 Kg, 3 furgonetes de 1.500 Kg, 12 motos i 4 bicicletes.

El plec administratiu del contracte ha incorporat mesures de contractació pública sostenible valorant, tant per a les diferents tipologies de furgonetes com per a les motos, el nombre de vehicles alimentats amb energies menys contaminants, especificant la màxima puntuació per als elèctrics. Igualment el plec preveu l'ús de la bicicleta quan es consideri la millor alternativa, en trajectes curts, en rutes programades amb fàcil accessibilitat per bicicletes, en certs enviaments massius, etc. i valora una dotació de bicicletes superior a l'establerta.

ARA VINC SL ha estat l'empresa adjudicatària del nou servei de recollida, transport i lliurament de correspondència i paqueteria sol·licitat per les dependències municipals adscrites a les diferents Gerències sectorials i territorials de l'Ajuntament de Barcelona, i l'executarà amb la següent flota de vehicles:

  • 12 furgonetes elèctriques: xifra que representa el 60% repecte al total de furgonetes oferides (20);
  • 12 motos elèctriques: xifra que representa el 100% repecte al total de motos oferides (12); i
  • 10 bicicletes.

Més informació en el següent enllaç.

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible