Notícies

Tancant el cercle a Europa

11/12/2015

Nou paquet de mesures per impulsar l'economia circular

Closing the loop

La Comissió Europea ha aprovat un nou paquet de mesures per afavorir la transició d'Europa cap a una economia circular que impulsarà la competitivitat, fomentarà el creixement econòmic sostenible i crearà nous llocs de treball. Les accions proposades contribuiran a «tancar el cercle» dels productes mitjançant un major reciclatge i reutilització i aportaran beneficis tant per al medi ambient com per a l'economia.

Les propostes engloben la totalitat del cicle de vida: des de la producció i el consum a la gestió de residus i el mercat de matèries primeres secundàries.

La reducció del malbaratament alimentari, el foment de l'ecodisseny, la reutilització de l'aigua, la promoció de la reutilització i la simbiosi industrial, o els incentius econòmics per la producció de productes més ecològics són alguns exemples de les mesures proposades.

El paquet també inclou mesures relacionades amb la contractació pública verda, ja que la compra de productes durables, fàcilment reciclables i eficients des del punt de vista dels recursos pot reduir les necessitats futures i retallar els costos d'ús i d'eliminació. Les noves mesures faran èmfasi en la introducció dels aspectes d'economia circular als nous criteris de la compra verda desenvolupats per la Comissió i en les seves revisions. Aquestes també aniran encaminades a donar suport a una major implantació de la compra pública sostenible entre les administracions europees i a donar exemple mitjançant la inclusió de criteris en la contractació de la Comissió i en els fons de la UE. 

Més informació al web de la Comissió.

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible