Notícies

Solucions basades en la natura, aproximació a un concepte emergent

23/06/2022

Les solucions basades en la natura són aquelles que interactuen amb els propis recursos naturals d'una forma que reforça els cicles naturals, i aporta solucions als reptes ambientals i socials.

SbN

Les solucions basades en la natura són, segons una definició de la Comissió Europea, "solucions inspirades o basades en la natura, que són rendibles, proporcionen simultàniament beneficis ambientals, socials i econòmics i ajuden a construir resiliència. Aquestes solucions aporten cada vegada més característiques i processos naturals i natura a les ciutats i els paisatges, mitjançant intervencions sistèmiques adaptades localment, eficients amb els recursos".

Les solucions basades en la natural protegeixen, milloren o desenvolupen els ecosistemes naturals, generen serveis ecosistèmics i aporten a la mitigació i adaptació al canvi climàtic. La millora de la infraestructura verda, la renaturalització de les ciutats, o els sistemes urbans de drenatge sostenible són exemples d'aplicació. 

La Comissió Europea ha publicat una guia sobre l'aplicació del concepte de les solucions basades en la natura en la contractació pública. A través de casos pràctics s'expliquen reptes i solucions, amb especial atenció a la gestió del procés, la definició de criteris tècnics i la interactuació amb els licitadors. Els exemples inclouen disseny i construcció de parcs o jardins tenint en compte la gestió d'aigües pluvials, la biodiversitat, la instal·lació de murs verds, o la creació d'espais refugi o d'ombra. 

En la revisió de la Instrucció Tècnica per a l'aplicació de criteris ambientals en projectes d'obres s'han reforçat les solucions basades en la natura, com són: 

 

Més informació: 

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat ha publicat un butlletí especial sobre solucions basades en la natura

Les solucions basades en la natura en l'àmbit municipal, publicat per la Diputació de Barcelona. 

Public Procurement of Nature Based Solutions. Adressing barriers to the procurement of urban NBS: case studies and recommendations.

Més informació sobre Plans i projectes en l'àmbit del verd urbà i la biodiversitat de l'Ajuntament de Barcelona es pot consultar aquí

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible