Notícies

Recursos: guia esquemàtica per aplicar la contractació circular

12/05/2023

Circular Flanders ha dissenyat una eina amb objectius, estratègies i indicadors per aplicar la contractació circular en l’adquisició de productes

Flanders_mini

Circular Flanders, un projecte de col·laboració entre el govern, empreses, societat civil i especialistes per impulsar l’economia circular a la regió, ha elaborat una guia esquemàtica per ajudar a les organitzacions a començar a aplicar la contractació circular. Ha estat dissenyada després de realitzar diversos tallers amb compradors i especialistes en aquest àmbit.

Aquesta eina proporciona cinc objectius circulars classificats segons la fase del cicle de vida del producte:

  • Fabricació: (A) reducció de la quantitat total de materials i (B) reducció de la quantitat de materials verges
  • Ús: (C) extensió de la vida útil
  • Final de vida: (D) maximització de la reusabilitat del producte o component i (E) maximització de la reusabilitat o reciclabilitat dels materials 

La guia també ofereix estratègies per assolir aquests diferents objectius.

En primer lloc, un cop definit el producte que s’ha d’adquirir, es proposa determinar quin objectiu es vol assolir i quines estratègies s’utilitzaran per aconseguir-lo, sent recomanable comprometre’s amb diversos objectius per augmentar les possibilitats d’èxit.

En segon lloc, s’aconsella determinar un indicador quantificable per a cada objectiu. L’evolució es pot monitoritzar mesurant aquest indicador en tres etapes diferents: abans, durant i al final del contracte. A continuació es proposen indicadors per a cadascun dels objectius:

En definitiva, es tracta d’una eina útil per començar a aplicar la contractació circular ja que proporciona una estructura entenedora i ajuda a establir un nivell d’ambició concret i realista.

Per a més informació consulteu el següent enllaç.

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible