Notícies

Publicació de la “Guia per al foment de la fusta en la contractació pública d’edificacions sostenibles”

08/03/2024

La Xunta de Galícia ha publicat aquesta guia amb recomanacions per a integrar l’ús de la fusta en els contractes i concessions d’obres públiques.

edifici fusta

L’Agència Gallega de la Indústria Forestal, organisme adscrit a la Conselleria del Medi Rural de la Xunta de Galícia, ha publicat la “Guia per al foment de la fusta en la contractació pública d’edificacions sostenibles”. Aquesta iniciativa té com a objectiu principal proporcionar recomanacions per a integrar l’ús de la fusta en els contractes i concessions d’obres públiques, amb la finalitat de reduir el seu impacte ambiental i climàtic, així com incentivar el desenvolupament de productes i tecnologies més sostenibles en el sector forestal.

Encara que la publicació principalment d’adreça al sector públic autonòmic i local de Galícia, pot ser d’interès i utilitat per a tècnics d’altres administracions. 

La primera part de la guia es centra en la contribució de la construcció d'edificis públics amb fusta en la transició ecològica i en les raons econòmiques, tècniques, ambientals i socials per utilitzar la fusta en l'edificació.

La segona part és més pràctica i ofereix indicacions sobre com fomentar l’ús de la fusta en la construcció a través de la contractació pública, tant en la fase de preparació del contracte com en la redacció dels plecs, i es detallen clàusules ambientals que es poden incorporar (especificacions tècniques, criteris de solvència, criteris de valoració i d’adjudicació i condicions especials d’execució). 

També s’inclouen exemples d’experiències d’altres administracions com l’Ajuntament de Barcelona, que des del 2004 ha estat un referent tant a nivell estatal com internacional amb la primera política de compra responsable de fusta. El 2015 l’Ajuntament va reforçar el seu compromís amb l'adquisició de fusta procedent d'explotacions forestals sostenibles i la promoció de la fusta com a material de construcció amb l’aprovació d’una nova política de la fusta i de la Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta.

Per últim, destacar que la guia compta amb un annex amb guies i documents tècnics de referència en aquest àmbit.

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible