Notícies

Presentació del Pla Estratègic de Sostenibilitat de la Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat

13/12/2013

L'objectiu del pla és introduir la sostenibilitat en la gestió interna dels serveis i les activitats municipals de la Gerència.

PESbo

La Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat (PSM) ha elaborat el "Pla Estratègic de Sostenibilitat 2013-2022", el PES, per tal de tendir a un desenvolupament sostenible en les diferents àrees de la seva activitat de forma gradual, transversal i participativa.

El proper dimecres 18 de desembre es presentarà el PES a les Direccions de la Gerència de PSM amb l'objectiu de transmetre els reptes establerts i comptar amb el treball dels diferents actors implicats en la seva implantació.

La principal finalitat del PES és afavorir la transició envers una economia verda i una ciutat intel·ligent, respectuosa amb el medi ambient i amb els drets socials. Gran part del seu contingut consisteix en aplicar una política de compra responsable en tots els nivells de la Gerència.

El contingut del PES es desenvolupa en més de 100 fitxes d’actuacions agrupades en programes d’actuació i en eixos estratègics (infraestructures, logística, telecomunicacions, mobilitat, comunicació i formació). Les actuacions s’executaran des de totes les àrees de PSM i segons el grau de priorització o termini establert: alt (fins el 2015), mitjà (fins el 2018) o baix (fins el 2022).

Si voleu obtenir més informació del PES, contacteu amb Mercè Serrano del Departament de Logística i Infraestructures.

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible