Notícies

Presentació de les Instruccions derivades del Decret de Contractació Responsable a les Taules de Corresponsabilitat

16/12/2015

Les Instruccions per a la introducció de criteris de sostenibilitat en els contractes municipals s'han presentat, durant els mesos de novembre i desembre, a les Taules de Corresponsabilitat de Gerents de Districte, de Llicències i Espai Públic, d'Atenció a les Persones i al Territori i de Serveis Generals.

Taules corresponsabilitat

Aquestes instruccions, d'obligat compliment per a tots els òrgans de contractació municipal, són l'instrument per donar resposta a la part ambiental de la Mesura de govern de contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals (2013) i al Decret d'Alcaldia sobre contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals (2013) i van ser aprovades el passat 28 d’abril per Decret d'Alcaldia.

S'han definit i consensuat amb tots els actors implicats i rellevants i determinen els criteris ambientals comuns a introduir, de forma homogènia a tot l'Ajuntament, en la compra i contractació dels 12 grups de productes i serveis definits com a prioritaris: Electricitat, Equips informàtics, Fusta, Mobiliari d’oficina, Paper i Productes i serveis de neteja, serveis d’ Alimentació (menjadors escoles bressol, càtering i vending), Elements de Comunicació, Projectes d’Obres, Organització d’esdeveniments, Tèxtils i Vehicles.

Alguns aspectes destacables de la implantació d’aquesta normativa són:

  • el 100% de l’energia elèctrica subministrada ha de ser electricitat verda amb garantia d’origen,
  •  s’han d’adquirir prioritàriament vehicles elèctrics per a la flota municipal,
  • s’estableixen criteris de màxima autosuficiència energètica per als projectes d’espai públic i d’edificació,
  • les empreses proveïdores de vestuari de treball han de presentar un certificat de compromís ètic i el tèxtil adquirit ha de tenir limitada la presència de substàncies químiques,
  • en l’adquisició dels equips informàtics a més dels criteris d'eficiència energètica i limitació de substàncies tòxiques, les empreses proveïdores s’han de comprometre a treballar per adoptar mesures que garanteixin la transparència i el compliment de les convencions bàsiques de l’OIT
  • tots els elements de comunicació de l’Ajuntament hauran d’incorporar criteris d’ecoedició i ús de materials i pràctiques més sostenibles
  • tots els productes de fusta han de comptar amb garanties de procedència d’explotacions forestals sostenibles (certificat FSC, PEFC o equivalent)
  • es valora i consolida la presència d’aliments d’agricultura ecològica i de comerç just en els serveis d’alimentació contractats per l’Ajuntament (menjadors d’escoles bressol, càtering i màquines de venda automàtiques)

Podeu trobar més informació a la web del Programa A+S

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible