Agenda

Presentació de Guies per a la introducció del canvi climàtic en els procediments d’avaluació ambiental de plans, programes, projectes i activitats

26/11/2020 09:30
-
26/11/2020 11:30
|
Sessió en línia mijançant la plataforma Zoom

Jornada en línia a càrrec de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic i la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural

En aquesta jornada es presentaran les diferents guies que la DG de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic i la DG de Polítiques Ambientals i Medi Natural han elaborat per integrar els aspectes relacionats amb el canvi climàtic dins el marc de l’avaluació ambiental estratègica i l’avaluació d’impacte, d’acord amb el que la normativa estableix.

Durant la jornada es presentaran eines de càlcul d’emissions de CO2, com les associades al planejament urbanístic general i derivat, i les associades a projectes d’infraestructures no viàries, entre d’altres.

El programa complet de la jornada es pot trobar aquí.

Cal inscriure’s prèviament a través d’aquest enllaç.

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible