Notícies

Polos i samarretes de cotó orgànic pels bombers de Barcelona

18/01/2021

El nou contracte de subministrament de vestuari del Servei de Prevenció, Extinció d'incendis i Salvament (SPEIS) s'ha adjudicat el passat 2020 amb una durada de 2 anys, prorrogable 2 anys més.

Desglossada en fins a 14 lots, la licitació abasta el subministrament de tots els elements i peces de la uniformitat, tant dels equips de protecció individual (EPI) com la resta de peces de roba, calçat i vestuari auxiliar, així com altres accessoris i complements.

Els plecs detallaven, per cadascun dels lots, les característiques tècniques de cada peça, a les què es van afegir altres aspectes de qualitat dels materials i del servei. Entre aquests també d'ambientals que es van preparar en col·laboració amb el tècnics del programa Ajuntament + Sostenible: tot i l'especificitat del vestuari en qüestió i l'elevat grau de requeriments tècnics per moltes de les peces, l'objectiu era mirar de donar compliment en la mesura del possible a la Instrucció tècnica per l'aplicació de criteris de sostenibilitat en productes tèxtils.

Aquí podeu accedir a la documentació de la licitació.

La nova licitació del contracte ha introduït algunes modificacions en la uniformitat i en la imatge de les peces del vestuari, especialment en el lot 1 - Articles de cotó, - polos (d'hivern i estiu) i samarreta interior - cosa que ha ofert també l'oportunitat d'incorporar de forma específica que els articles s'elaborin amb fil de producció orgànica.

Després de revisar les diferents ofertes s'ha constatat que totes elles es comprometien a elaborar les peces requerides amb cotó orgànic certificat (GOTS - Global Organic Textile Standard). El contracte es va formalitzar el segon semestre del 2020, i a finals d'any s'han lliurat 3.000 polos de màniga llarga, 3.000 polos de màniga curta i 1.000 samarretes, tots ells de cotó orgànic certificat.

A més d'aquest aspecte, el plec ha incorporat altres criteris de valoració ambientalment rellevants com l'oferta d'un servei de reparació i manteniment de les peces que permeti allargar-ne la vida útil i el servei de recollida i gestió de les peces fora d'ús, entre d'altres.

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible