Notícies

Orientacions de la Comissió Europea sobre contractació innovadora

28/05/2018

Què és i com es pot afavorir?

Orientacions_CPI

La Comissió Europea ha publicat aquesta setmana un comunicat amb el títol "Orientacions sobre la contractació innovadora".

El document guia aclareix què es vol dir quan es parla de contractació innovadora i descriu com configurar un marc normatiu necessari per fer un ús estratègic de la contractació innovadora. També exposa com es poden posar en marxa diferents procediments de contractació pública per modernitzar els serveis públics amb solucions innovadores i crear creixement i llocs de treball per als innovadors a Europa.

La guia proporciona exemples reals per ser font d'inspiració i referència per a aplicar compres públiques innovadores en l'àmbit local, regional i nacional. La innovació és un motor clau del creixement sostenible i un mitjà important per incrementar el valor dels serveis públics, proporcionant beneficis socials i ambientals addicionals.

Un d'aquests exemples és la formació del personal de l'Ajuntament de Barcelona que, en col·laboració amb l'Institut Europeu d'Administració Pública, organitza un programa de formació integral en compra pública d'innovació que ofereix els coneixements necessaris en matèria de disseny, regulació, gestió i execució de projectes de compra pública d'innovació en totes les seves modalitats.

Podeu descarregar les orientacions pràctiques en el següent enllaç.

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible