Notícies

Noves eines de costos del cicle de vida per màquines de vending i equips d'impressió

19/02/2020

Suport de la CE per a la compra pública verda

Vending

La Comissió Europea ha desenvolupat dues noves eines per calcular, per una banda, els costos del cicle de vida (Life Cycle Costs-LCC) de les màquines de vending i, per l'altra, els costos del cicle de vida dels equips d'impressió. Les eines LCC han estat especialment disenyades per a ser usades en les compres i adquisicions del sector públic i per això es proporcionen amb unes guies d'ús on es detallen les seves instruccions.

Segons les directrius europees de contractació actuals, el cost o el preu forma part de l’avaluació de qualsevol procediment d'adquisició d'un producte o servei. Però el preu de compra és només un dels elements de costos en tot el procés de compra. El cost del cicle de vida significa tenir en compte tots els costos que es produiran durant la vida útil del producte o servei -que no es reflecteixen en el preu de compra- i que s'engloben en tres fases: el preu de compra i tots els costos associats, els costos d’explotació o ús -inclosos l’ús d’energia, combustible i aigua, recanvis i manteniment- i els costos d'eliminació dels recursos o de fi de vida o valor residual. Si es tenen en compte tots aquests costos, es pot donar la situació en què un producte o servei que és més ecològic també sigui més barat. El principal potencial d’estalvi durant el cicle de vida d’un bé o servei és l'estalvi en l'ús d'energia, aigua i combustible, l'estalvi en el manteniment i la substitució i l'estalvi en els costos d’eliminació. La normativa especifica que, quan s’utilitzi el LCC, el mètode de càlcul i les dades que han de proporcionar els licitadors, s’han d'especificar en els documents de contractació. També s'apliquen regles específiques sobre mètodes per assignar costos a externalitats ambientals, garantint que aquests mètodes siguin justos i transparents.

Per les màquines de vendingels costos inclosos en l’eina LCC per avaluar les ofertes en l’adjudicació del contracte són: els costos del servei, els costos d’ús (consum d’energia i aigua) i altres costos o externalitats (les emissions de CO2 vinculades al consum d'energia). I, per a les màquines d'impressió són: els costos d'adquisició, els costos d'entrega i d'instal·lació, els costos de servei d'impressió i de manteniment, els costos d'ús (consum d’energia), les taxes -com d'assegurances-, i altres costos o externalitats (les emissions de CO2 vinculades al consum d'energia).

Les Eines LCC formen part d’un ventall d’eines específiques desenvolupades per oferir suport en la compra pública verda.

Font i més informació al Web LCC del GPP.

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible