Notícies

Nova guia “Contractació pública circular: un marc per a les ciutats”

09/05/2022

La guia pretén acompanyar als tècnics municipals en la incorporació de l’economia circular en la compra pública

Guia CPP

Durant l’últim seminari del grup d’interès sobre contractació circular de la xarxa Procura+, la Fundació EllenMacArthur va presentar la guia “Contractació pública circular: un marc per a les ciutats”.

Entenent la contractació pública circular com el procés pel qual el sector públic adquireix productes i serveis d’acord amb els tres principis de l’economia circular (reutilització de materials, allargament de la seva vida útil i ús de materials reciclats o de productes recuperats), l’objectiu d’aquesta guia és acompanyar als tècnics municipals en la incorporació de l’economia circular en la compra pública.

Com que els processos de contractació pública difereixen d’una ciutat a una altra, aquesta guia proporciona un marc global de referència que s’ha d’adaptar al context local i a la realitat de cada ciutat.

La guia estableix un full de ruta de quatre fases per tal de completar un procediment de contractació pública circular amb èxit: (i) preparació dels objectius i eines per a la compra circular, (ii) adaptació dels criteris i requisits, (iii) licitació i (iv) adopció generalitzada i millora de tot el procés.

Per a cada àmbit trobareu qüestions a tenir en compte durant el procés de contractació, bones pràctiques que mostren com altres governs municipals han incorporat criteris ambientals, i altres recursos per aprofundir en aspectes específics.

En aquest sentit, les instruccions de contractació de l’Ajuntament de Barcelona també són una font de referència de criteris ambientals a introduir en la compra i contractació de catorze grups de productes i serveis com ara la fusta, els projectes d’obres o la gestió d’equipaments municipals.

Podeu consultar la guia en el següent enllaç (disponible en línia i en anglès).

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible