Notícies

Nous recursos per a l’ambientalització de la contractació pública

13/09/2023

La Generalitat de Catalunya ha elaborat dues noves guies de suport a l’ambientalització de la contractació pública

Compra verda

La normativa de referència de l’Ajuntament de Barcelona en matèria de contractació pública sostenible són les Instruccions tècniques per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat, d’obligat compliment per a l’Ajuntament i el grup municipal, així que aquestes dues guies de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic són un recurs de referència addicional tant pels contractes als quals els aplica una instrucció com per a aquells que queden fora del seu abast però que també es poden ambientalitzar.

La Guia de parametrització de criteris ambientals a considerar en la compra pública proporciona pautes sobre la inclusió de clàusules ambientals en diverses categories de contractes, que van des de serveis de neteja i subministraments d’aliments fins a la construcció d’edificis i el transport per carretera. 

D’altra banda, la Guia per a la verificació del compliment de les clàusules ambientals per part de les empreses contractistes ofereix eines a les administracions públiques per fer el seguiment del grau de compliment dels requisits ambientals establerts en els plecs per part de les empreses contractistes durant l’execució del contracte. 

La guia consta d’una proposta metodològica per fer auditories i controls, uns models de documents de verificació (llista de control, carta de comunicació amb les empreses auditades, pla d’auditoria i informe d’auditoria), a més d’una sèrie de recomanacions i consells pràctics per l’equip auditor.

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible