Notícies

Nou web de Contractació Pública de l’Ajuntament de Barcelona

23/04/2018

Nou portal sobre compra pública social, ambiental i innovadora

Nova_web

L'Ajuntament de Barcelona estrena un nou web de Contractació Pública que recull tota la informació vinculada a la contractació pública sostenible municipal des de les seves tres vessants: social, ambiental i compra pública innovadora. La creació d'aquesta nova eina respon a la voluntat del govern de crear comunitat entre l'Ajuntament i les empreses i entitats que comparteixen l'objectiu comú de fomentar una contractació pública sostenible, com a eina de transformació socioeconòmica.

De manera senzilla, i adreçada a la ciutadania general però també a les empreses licitadores, el nou web vol explicar què és la contractació pública sostenible i com pot revertir en una millora social, ambiental i econòmica. El web vol ser l'aparador del seguiment i l'avaluació de la contractació pública i vol contribuir a posicionar l'Ajuntament de Barcelona com una administració pionera i referent en l'impuls d'una contractació pública sostenible.

Aquest web és el nou repositori global de la contractació pública de l'Ajuntament de Barcelona i és el lloc on es pot trobar tota la informació jurídica, tècnica, d'actualitat, etc. vinculada a aquest tema. S'hi incorporarà tota la informació del perfil del contractant, on es torba tota la informació relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions i les formalitzacions de l'Ajuntament de Barcelona, els seus organismes autònoms i altres ens depenents.

Paral·lelament, l’Ajuntament de Barcelona traurà a licitació una nova plataforma electrònica per a la contractació municipal que facilitarà reduir la contractació directa, agilitar els tràmits dels procediments amb publicitat, i fer un seguiment rigorós de la contractació i especialment dels objectius marcats en contractació pública sostenible. La contractació realitzada pel Grup Municipal de l’Ajuntament de Barcelona se situa al voltant dels 50.000 contractes anuals, amb un volum econòmic aproximat d’uns 1.100 milions d’euros.

Font i més informació al Web Contractació Pública.

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible