Notícies

Nou parc de neteja energèticament eficient en el subsòl del Parc Joan Miró

09/07/2018

Un espai que profita els recursos de l’entorn i minimitza el seu impacte paisatgístic

Parc_JM2

El nou parc o centre tècnic i logístic dels serveis de neteja de l'Eixample, ubicat al Parc Joan Miró, ha obert les seves portes sumant-se als altres parcs soterrats de la ciutat com el d'Horta o el de Sant Gervasi. Aquest però és un exemple d'eficiència energètica i mínim consum de recursos, millorant els nivells de confort convertint-se en un referent respecte a altres parcs de neteja. Compta amb una capacitat per a 300 operaris i 60 vehicles de servei, que s’ubiquen en un edifici soterrat de 3.556 m2.

El nou parc de neteja ha estat construït amb criteris sostenibles i integrat a l’entorn. S'ha construït sota la llosa elevada, aprofitant el desnivell existent per minimitzar l'excavació necessària per al nou equipament. Parc_JM1La construcció de l’edifici en planta soterrada permet un aprofitament de l’espai i un bon aïllament tèrmic i acústic. A més a més, la seva ubicació és idònia ja que no necessita llum natural i al estar soterrat no ocasiona molèsties al veïnat ni es pertorba el paisatge urbà.

La tria de materials ha estat també sostenible disminuint l'impacte ambiental ja que el revestiment de la façana de la paret d'oficines s'ha realitzat amb la pedra aprofitada de l'enderroc del paviment de la plaça preexistent. L’equipament disposa de lluernaris per a l’entrada de llum natural a la planta d’instal·lacions i la il·luminació de l’edifici és de LEDs per garantir el baix consum.

Totes les plantes disposen de sistemes de monitorització que controlen Parc_JM3els paràmetres de confort i d'habitabilitat millorant així, el comportament energètic, reduint el consum d'energia i l'ús de recursos. El resultat és un edifici sostenible, funcional i energèticament eficient.

L’edifici disposa també d’una instal·lació per a l’aprofitament de l’energia geotèrmica que s’utilitza per a la producció de l’aigua calenta sanitària i la climatització dels espais. També es fa un aprofitament d’aigües freàtiques per a la neteja interior del parc, rentat de maquinària i l’emplenat de cisternes dels vehicles de neteja. A més existeix una depuradora per les aigües grises que es fa servir per l’emplenament de les cisternes de sanitaris.

Els parcs de neteja són espais per a la base de personal i material mòbil, per a les tasques de la neteja viària de l'espai públic i per transferir i compactar les restes provinents de la neteja viària. Són equipaments que han d'estar a prop del territori al que serveixen per tal de ser més eficients, reduir costos i emissions de CO2. El Parc de Joan Miró ocupa l'espai de les quatre illes de l'Eixample que resulten de l'encreuament entre els carrers d'Aragó, Tarragona, Diputació i Vilamarí, i l'àmbit concret on es troba el parc de neteja és sota la plataforma situada a la cantonada dels carrers de Tarragona i Aragó.

Font i més informació al Servei de Premsa.

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible