Notícies

Nou informe del consum d'aigua dels serveis municipals (2018)

30/04/2019

Infografies i gràfics amb els consums d'aigua de xarxa i aigua freàtica per dependències i serveis

Informe_aigua_2018

Ja està disponible el nou informe de BCASA del consum d’aigua a la ciutat durant els darrers anys que mostra com ha evolucionat la demanda dels diferents sectors. Les ciutats i els sistemes urbans intervenen d’una manera decisiva en el cicle natural de l’aigua, tant pel que fa a la demanda d’aigua com a l’abocament de les aigües residuals. Per aquesta raó, cal aplicar polítiques i estratègies de planificació i gestió que afavoreixin l’estalvi, l’ús responsable de l’aigua i l’aprofitament eficient de tots els recursos disponibles.

El present informe fa un balanç del consum d’aigua a la ciutat de Barcelona durant els darrers anys, i mostra com ha evolucionat la demanda dels serveis i dependències municipals. Concretament, durant l’any 2018, el consum d'aigua potable de xarxa a Barcelona va ser de 95,34 milions de m3, el que suposa una reducció del 13,25% del consum d'aigua de xarxa a les llars respecte el 1999.

BCASA0

Entre els anys 2007 i 2008 la disminució als serveis municipals va superar el 35%, en el que sens dubte va influir la situació de sequera. Aquest és el sector que ha experimentat una major reducció, la qual ha estat deguda tant a la millora de l’eficiència en l’ús de l’aigua, com a la utilització de recursos hídrics alternatius, principalment les aigües del subsòl.

BCASA1

Cada habitant ha consumit 106,98 litres al dia, 25,92 litres menys que a l’any 1999.

BCASA4

El balanç dels recursos hídrics alternatius mostra que van en augment, avançant cap a una gestió sostenible i racional de l’aigua. En aquest sentit, cal destacar que durant el 2018 l’Ajuntament de Barcelona aprofita l’aigua freàtica per abastir serveis i usos de Medi Ambient i Serveis Urbans (%):

BCASA3BCASA2

El següent gràfic mostra l'evolució des del 2004 del consum total d’aigua (de xarxa més freàtica) per a dependències i serveis municipals (excepte Medi Ambient i Serveis Urbans):

Per conèixer el balanç del consum d'aigua a la ciutat de Barcelona durant els darrers anys, i com ha evolucionat la demanda dels diferents sectors, consulteu l'informe complet: El consum d'aigua a Barcelona. L'aprofitament i els usos dels recursos hídrics (2018).

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible