Notícies

Nou equipament de l'ICUB amb certificació ambiental

23/10/2017

El centre Graner - Illa Phillips ha rebut la certificació del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental (DGQA) de la Generalitat de Catalunya per a equipaments escènics i musicals i centres i espais d’arts visuals.

El Graner 2

El Graner - Illa Phillips és un centre de creació i aprofundiment del llenguatge del cos i del moviment, és un equipament de l'ICUB gestionat pel Mercat de les Flors, amb la col·laboració de l'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APDC) i l'Associació de Companyies Professionals de Dansa de Catalunya (ACPDC).

Amb la certificació del Graner amb el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental (DGQA) de la Generalitat de Catalunya, ja són 15 els equipaments de l'ICUB (de gestió directa i indirecta) amb certificació ambiental.

Els criteris del DGQA per a equipaments escènics i musicals i centres i espais d'arts visuals se centren en optimitzar el consum de l'energia i l'aigua, reduir la generació de residus i augmentar l'ús de productes i serveis ambientalment preferibles. A més de la minimització de l'impacte negatiu sobre el medi i el foment de la sensibilitat ambiental dels usuaris, els criteris ambientals que s'estableixen pretenen també facilitar als responsables i gestors d'aquests equipaments la recopilació de dades que els permetin en primer lloc, conèixer l'estat del seu equipament i en segon lloc, millorar la gestió de l'equipament quan això sigui possible. Podeu consultar els criteris en detall en aquest enllaç.

La certificació ambiental dels equipaments forma part del Pla de Sostenibilitat de l'iCUB, una eina transversal i permanent per incorporar la sostenibilitat en tots els àmbits i espais de treball de l'ICUB.

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible